28 september 2017

Uw kern telt!

Alweer bijna 4 jaar geleden heeft u het CDA geweldig gesteund tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan er graag vanuit, dat dit kwam door onze standpunten en plannen. En onze open blik naar de toekomst. Kansen zien!

Het CDA-verkiezingsprogramma was niet alleen door ons CDA-ers opgesteld, maar voor een groot deel ook door de inwoners van Gemert-Bakel.

Gesprekken over uw kern

Als CDA maken wij ons altijd sterk voor de leefbaarheid in de kernen. Inwoners kunnen heel veel zaken zelf regelen en organiseren. Dus vinden we dat de gemeente vooral moet faciliteren. Begeleiden, in plaats van leiden.  

Daarom hebben we destijds een hele reeks van keukentafel-gesprekken gevoerd met de “motoren” achter de leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan sportverenigingen, dorpsraden, ondernemers, culturele instellingen en belangenbehartigers als de ouderenbond. Wat waren de problemen, maar vooral, waar lagen er mogelijkheden, kansen? 

Natuurlijk zijn we de afgelopen jaren in gesprek gebleven. Maar richting de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan we er een flinke schep bovenop doen. Om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt. Want al die kennis en waardevolle inzichten mogen we niet links laten liggen.

Deze gesprekken zullen ook nu mede bepalen hoe wij als CDA de verkiezingen in gaan.

Vertel het ons

Dit keer willen we nóg meer inwoners een stem geven in ons programma.

Vanaf begin volgend jaar organiseren we in elk van de zeven kernen een bijeenkomst. We nemen dan samen met u door wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd. In uw eigen dorp en in de rest van de gemeente. Graag horen we dan van u hoe die jaren ú zijn bevallen. Wat er goed of beter ging, en wat niet. En wat ú denkt dat er de komende jaren moet gebeuren. In uw dorp en in heel Gemert-Bakel.

We leggen u daar ook ons concept-verkiezingsprogramma voor. En horen graag wat u ervan vindt. Alle opmerkingen en ideeën nemen we mee. Eerlijk is eerlijk, we kunnen niet beloven dat we precies gaan doen wat u ons vraagt. Dat zou ook wel heel raar zijn, want de ervaring leert dat wat de één wil, regelmatig precies het tegenovergestelde is, van wat de ander wil. In de (gemeente)politiek hebben we altijd met diverse belangen te maken. En we moeten een zaak altijd van alle mogelijke kanten bekijken. Juist daarom is uw inbreng ook zo belangrijk, want die helpt ons een beter besluit te nemen.

U krijgt van ons de keiharde toezegging dat we al uw inbreng hierin meenemen. En dat we, als u daar prijs op stelt, u laten weten welk besluit is genomen en waarom.

Laat u horen!

De bijeenkomsten zullen ruimschoots van tevoren worden bekendgemaakt. En we hopen u daar te zien. En te horen! 

Maar u hoeft niet tot januari te wachten. U kunt nu al met uw idee of mening bij onze mensen terecht. Ook voor het aanvragen van een gesprek.

Want, zoals gezegd, uw kern telt! 

Namens CDA Gemert-Bakel, 

Inge van Dijk

i.dijk@live.nl / 0620332846

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.