21 december 2020

Voorlopig geen F-35’s op De Peel

Vorige week hebben we kunnen lezen dat er voorlopig geen F-35’s gaan vliegen vanaf vliegbasis de Peel. Omdat er zoveel zienswijzen tegen het plan van Defensie zijn ingediend en het effect van de stikstofuitstoot niet duidelijk is gaat het traject langer duren. Het CDA Gemert-Bakel schreef eerder al dat we eruit willen halen wat erin zit voor onze inwoners! Is dit de eerste stap? Ja, dat is het. 

Maar is het genoeg? Als je het aan het CDA Gemert-Bakel vraagt wordt voorlopig gewijzigd naar definitief geen F-35’s op Vliegbasis de Peel. Zeker nu we lezen dat enkele weken geleden in het kader van vliegoefeningen van de luchtmacht enkele F-35’s actief waren in deze regio; met name in Volkel. Het geluid dat deze nieuwe straaljagers produceren zorgde nu al voor veel overlast bij omwonenden. Zij stelden vast dat deze nieuwe vliegtuigen veel meer herrie maken dan de oude F-16’s. We weten dat in Noorwegen bij de komst van de F-35’s veel huizen zijn opgekocht door Defensie en dat deze huizen vervolgens allemaal zijn gesloopt. Dit alles binnen een paar kilometer vanaf de vliegbasis. 

Ook wordt nu voor het eerst gesproken over het opkopen van agrarische bedrijven in de omgeving. Dit om de stikstofuitstoot van de F-35’s te kunnen compenseren. De vergunning om te mogen vliegen met F-35’s op de Peel kan alleen doorgaan als Defensie elders stikstofuitstoot terugdringt. De komende tijd zal duidelijk worden hoe dat moet gebeuren. 

Hoe gaat het proces verder?

Vorig jaar is de ‘Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau’ ter inzage gelegd, hierop zijn zo’n 500 zienswijzen gekomen. Deze zienswijze kunnen nog leiden tot bijstelling van de plannen van Defensie. Als reactie op deze zienswijze komt Defensie met een ‘reactienota’, deze wordt begin 2021 verwacht. 

Daarnaast moet Defensie een aanvraag van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming doen. Dit is de wet die ervoor zorgt dat er niet te veel stikstof wordt uitgestoten op natuurgebieden. Bij het indienen van deze aanvraag moet Defensie al maatregelen genomen hebben, alleen het voornemen om bijvoorbeeld agrarische bedrijven op te kopen voldoet niet, er moeten al concrete stappen gezet zijn. Defensie neemt hier ruim de tijd voor. 

Pas na deze vergunningaanvraag gaat Defensie verder met het uitwerken van de milieueffectenrapportage (MER), de verwachting is dat ze hier in 2022 mee gaan starten. Als deze MER is afgerond wordt deze besproken met gemeenten en hun inwoners. Dat is ook het moment om opnieuw een zienswijze in te dienen. 

U mag van het CDA Gemert-Bakel verwachten dat wij blijven staan voor een zorgvuldig proces. 

Op het moment dat er nieuws is komen wij bij u terug! Wilt u graag eerder met ons in gesprek? Of zijn er andere zaken die u graag wilt bespreken. Neem dan vooral contact op.

Namens CDA Gemert-Bakel,

Theo van den Berkmortel

0653621006

gemertbakel.cda@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.