25 januari 2021

Vooruitblik Raad 28-01-2021

Aanvangstijdstip aankomende raadsvergadering is door de avondklok in tijd aangepast. Tijdstip is nu van 19.00uur tot maximaal 20.30uur. In deze 1,5 uur moeten er veel besluiten genomen worden. Dat moet lukken gezien de vele hamerstukken.  

Voor het CDA Gemert-Bakel is het een speciale vergadering. De benoeming en installatie van onze nieuwe wethouder, Willeke van Zeeland, staat op de agenda. Daarnaast zal Theo van de Berkmortel de positie die Willeke in de raad achterlaat op gaan vullen.  

Maar buiten de hamerstukken en benoemingen zijn er drie bespreek stukken met een gemene deler. En dat is dat het gaat om ontwikkelingen. Ontwikkelingen die zorgen dat kansen benut worden, initiatieven waargemaakt en besluiten met volle blik op de toekomst gemaakt worden. Kort gezegd dossiers waar gedaan wordt waar het om draait.

Doen waar het om draait in Bakel. CDA Gemert-Bakel is voor bruisende centra. En dat kan alleen met een goede inrichting. Het Sint Wilbertsplein transformeert van een stenen plein naar een groen plein. Het wordt een plein om fijn te verblijven en te spelen. Er komt een mooi waterelement. In overleg met o.a. De Stem van Bakel is een zoektocht ingezet om dit waterelement en het plein in één keer te realiseren. Dat is ook de wens van CDA Gemert-Bakel. Met een budget verhoging is dit mogelijk. Dit kan op onze steun rekenen en wij hopen dat zo snel mogelijk die schop in de grond gaat.

Het buitengebied transformeert stapje voor stapje, er komt meer recreatie en toerisme. Doen waar het om draait en de kansen die er komen benutten. Bij de Bakelse Plassen komen die kansen. Om te kijken hoe deze kansen benut kunnen worden dient er een onderzoek gedaan te worden of er mogelijkheden zijn voor unieke recreatiewoningen. Hiervoor zullen wij, als het aan CDA Gemert-Bakel ligt, de middelen beschikbaar stellen. Voor ons is het van belang dat bij de onderzoeksvragen alle stakeholders betrokken worden. Wij hebben reeds in de commissie speciale aandacht gevraagd voor de omwonenden. Deze toezegging is gedaan door het college. Daarom kan dit voorstel ook op onze steun rekenen.

Doen waar het om draait bij wonen. Goed wonen is meer dan alleen een goede woning hebben. De basis is dat er voldoende woningen zijn en in voorraad zitten voor alle lagen in de samenleving met nadruk op onze jongeren en starters. Dat is in deze tijden helaas niet vanzelfsprekend.

Het is van belang dat er snelheid gemaakt wordt in huidige plannen. Er moeten z.s.m. bestemmingsplannen naar de raad komen. Bij de begrotingsbehandeling hebben wij met de VVD en Fractie Vogels een motie ingediend voor verlagen grondprijzen voor kleine kavels, dus starters (vooruit)helpen. De vertaling van deze motie is nu verwerkt. Wij zijn zeer positief over het voorliggend voorstel om de prijzen voor kleine kavels te verlagen! Ook dit voorstel heeft zeker onze steun!

Wilt u graag met ons in gesprek? Of zijn er andere zaken die u graag wilt bespreken. Neem dan vooral contact op.

Namens CDA Gemert-Bakel,

 

Stefan Janszen
Fractievoorzitter
0610234611

stefanjanszen@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.