09 mei 2018

We hebben de inhoud en we hebben de mensen, nu aan de slag!

Samen meer bereiken. Met elkaar, voor elkaar.

Samen met de Dorpspartij heeft het CDA het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 geschreven: ‘Samen meer bereiken. Met elkaar, voor elkaar’. Het straalt veel ambitie uit op de inhoud en heeft aandacht voor lef, samenwerken en antwoorden op maat. Wij zijn heel blij met dit akkoord. Het verwoordt goed wat het CDA de komende jaren wil bereiken en is in lijn met ons verkiezingsprogramma.

Er liggen uitdagende opgaven en die willen wij graag oppakken en afhandelen. Daarbij kun je denken aan de maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, duurzaamheid, vitaal platteland, bereikbaarheid en ook het sociale domein. We willen extra aandacht voor de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Daarnaast liggen er een aantal strategische of grote projecten zoals het kasteel, centrumplan Bakel en het zwembad.

In het akkoord ligt de nadruk ook op samenwerken. Met elkaar, met inwoners van onze gemeente, met verenigingen en met ondernemers. Ook regionaal is er een versterking van de samenwerking nodig, zodat Gemert-Bakel ook in de regio mee blijft doen op bijvoorbeeld het gebied van economie en bereikbaarheid.

Nieuw college Burgemeester en Wethouders
Met de komst van een nieuwe coalitie is er natuurlijk ook een nieuw college. Namens het CDA zullen Anke van Extel-van Katwijk (ruimtelijke ordening en openbaar beheer) en Miranda de Ruiter (financiën, vastgoed, grondzaken, volkshuisvesting en duurzaamheid) weer terugkomen in het college. Inge van Dijk zal als nieuwe wethouder vanuit het CDA gaan toetreden. Zij zal de portefeuille economie, sport, mobiliteit en burgerparticipatie gaan invullen. Samen met Wilmie Steeghs van de Dorpspartij op sociaal domein en Michiel van Veen als burgemeester is het college compleet.

Nieuwe fractievoorzitter CDA Onze huidige fractievoorzitter,
Inge van Dijk, neemt dus plaats in het college en de CDA-fractie heeft mij gekozen als haar opvolgster. Een hele eer en een mooie klus. Samen met de wethouders, de raadsleden en commissieleden gaan we de lijn die de afgelopen jaren is ingezet verder volgen en uitbouwen. Wij geloven in een gezonde basis voor nu, maar ook naar de toekomst toe. Wij zijn er niet alleen om ervoor te zorgen dat het nu goed gaat, maar ook dat de generaties na ons het goed hebben. Door samenwerking in de gemeenteraad en door samenwerking met onze inwoners zijn we van plan weer veel zaken te realiseren. We blijven actief en zichtbaar in al onze kernen om de geluiden van onze inwoners te kunnen horen en over te brengen in het gemeentehuis.

Wilt u graag ergens over spreken?

Spreek iemand aan van onze fractie of bel mij: 06-13048355.

Anita Relou

UwKERNgezond!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.