19 april 2021

Wel of niet; zonnepanelen en windmolens?

Afgelopen weken zijn er door de gemeente digitale bijeenkomsten georganiseerd over de Regionale Energie Strategie (RES). Wat is deze RES?
Er is in Nederland een klimaatakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten.
n Nederland zijn er 30 energieregio’s die plannen maken om aan deze afspraken te voldoen. In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten hier samen aan.

Met deze 21 gemeenten samen wordt bekeken hoe we onder andere het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie kunnen opwekken.
De landelijke overheid dwingt ons om als regio die keuzes te maken. Doen we niets dan wordt het ons van overheidswege opgelegd en dat wil het CDA zeker niet.

Waar staan we nu? Er zijn zoekgebieden voor wind- en zonne-energie aangewezen in onze gemeente. Voor windenergie zijn dit grofweg de gebieden rond De Rips, Elsendorp en Esdonk.
Nu deze voorkeursgebieden bekend zijn is er nogal wat commotie ontstaan. Vooral in de webinars die georganiseerd zijn door de gemeente maken burgers zich grote zorgen, met name over windmolenparken.

Het is goed dat CDA-wethouder Willeke van Zeeland een excursie heeft georganiseerd voor raads- en commissieleden om kennis te nemen van een modern windmolenpark. We zijn op bezoek geweest bij de energiecoöperatie Zuidenwind in Neer. De enthousiaste bedrijfsleider was zeer open in zijn verhaal. Hij was trots op de behaalde resultaten mét en in de buurt van het windmolenpark. Door betrokkenheid en participatie van alle buurtgenoten zijn zij erin geslaagd om zonder bezwaren de windmolens te bouwen. Duidelijk was hij ook voor wat betreft de rentabiliteit, de hoogte van de moderne molens moet nu minimaal 120 meter zijn. Dit in verband met de opwekcapaciteit in relatie met de lagere SDE-subsidie.

In onze gemeente hebben we te maken met veel vliegverkeer van De Peel en Volkel. Het lijkt daardoor bijna onmogelijk om hoge windmolens in onze gemeente te plaatsen en daarom hebben wij gevraagd aan de wethouder om dit uit te zoeken.

Het uitgangspunt van het CDA voor windmolens in onze gemeente is draagvlak. Zonder draagvlak van de omgeving willen wij geen windmolens.

Wat betreft zonne-energie is voor ons de zonneladder leidend. We kiezen eerst voor de daken en daarna pas voor zonnepanelen op de grond. En bij zonnepanelen op de grond is het voor het CDA belangrijk dat niet alle goede (landbouw) gronden worden volgebouwd. Daarnaast moet er een goede landschappelijke inpassing zijn en we beperken de grootte van 4 tot maximaal 6 ha.

Wat het CDA betreft is een mooie locatie voor een grote zonneweide mogelijk nabij vliegbasis de Peel. Maar ook hierbij geldt dat er een goede omgevingsdialoog moet zijn met de omwonenden. Het is dan uiteindelijk aan de ondernemers en omwonenden om te bepalen of het er daadwerkelijk komt.

Deze boodschap willen wij als CDA uitdragen naar het overleg in de regio waar midden dit jaar de regionale RES wordt vastgesteld.

Hebt u vragen of opmerkingen dan gaan wij graag met u in gesprek.

Namens CDA Gemert-Bakel

Wim Meulenmeesters, 0651129720

gemertbakel.cda@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.