15 juni 2017

Zorgen doe je voor elkaar!

Logeerhuis

Het welzijn van Nederland leunt op onzichtbare helden en we zien dat deze helden het soms zwaar hebben. Ze bieden namelijk iedere dag mantelzorg aan een naaste die dit nodig heeft. Een lieve vader, een zorgzame dochter, een goede vriendin, een betrokken buur of een liefdevolle partner. Een goede ondersteuning bieden aan deze lieve mantelzorgers is een taak voor de gemeente. Zij zorgen voor hun naaste, wij moeten een beetje voor hen zorgen!

Daarom vindt het CDA het belangrijk dat er wordt gekeken naar mogelijkheden voor respijtzorg. Het is essentieel dat mantelzorgers het goede werk dat ze doen kunnen volhouden. Respijtzorg is zorg waarbij de zorgbehoevende persoon tijdelijk ergens anders verblijft. Daardoor krijgt de mantelzorger de tijd om even bij te komen of iets voor zichzelf te gaan doen. Zo wordt voorkomen dat hij of zij overbelast raakt.

Vorig jaar heeft het CDA Gemert-Bakel een motie ingediend en daarin het College opgeroepen om zich in te gaan zetten voor een logeerhuis. Het College is in gesprek gegaan met omliggende gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar CZ. Daaruit is gekomen dat er een pilot wordt gestart met een logeerhuis voor mensen met dementie in de gemeente Laarbeek. Wij kunnen deze pilot van harte ondersteunen en hopen dat mensen er veel gebruik van gaan maken. Een vereiste voor dit logeerhuis is dat de drempel laag moet zijn en een indicatie niet nodig is. Als blijkt dat het logeerhuis een succes wordt moet er gekeken worden of we deze ook in onze eigen gemeente kunnen realiseren, ook voor mensen met een andere hulpvraag dan dementie. Zorg moet immers dichtbij de eigen woonomgeving geboden kunnen worden.

Mantelzorgers extra ondersteunen

We signaleren dat er op dit moment onvoldoende ondersteuning is voor de mantelzorgers in onze gemeente. De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voldoet niet meer door beperkingen die zijn opgelegd om te kunnen deelnemen aan deze regeling. Daarom willen wij een alternatief.

We zien namelijk dat binnen een WMO indicatie voor huishoudelijke ondersteuning niet alle taken in het huishouden worden opgepakt. Klussen zoals ramen lappen, de stoep vegen, de schuur of zolder opruimen blijven vaak liggen of worden opgepakt door mantelzorgers. Juist deze mantelzorgers staan vaak al onder enorme druk. Het CDA wil een helpende hand bieden aan deze mensen omdat dankzij hun inzet de zorgkosten in onze gemeente lager blijven.

Daarom gaan we het college oproepen om juist deze mensen, op een laagdrempelige manier, extra ondersteuning aan te bieden. Hier komen we binnenkort bij u op terug.

Wilt u graag meepraten of meedenken? Neem contact op.

Anita Relou, 06-13048355

CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.