Thijs van den Elsen

Raadslid

Mijn naam is Thijs van den Elsen. Ik ben 25 jaar en ik woon al evenzoveel jaren in Gemert. Tijdens en na mijn studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik bij de Tweede Kamer werkzaam geweest als stagiair en later als persoonlijk medewerker van de toenmalig CDA-Kamerleden Jack Biskop en Ad Koppejan. Inmiddels ben ik sinds juni 2013 werkzaam als fractiemedewerker van de CDA-Statenfractie Brabant waarbij ik mij onder andere bezighoud met het organiseren van werkbezoeken, communicatie en websitebeheer. Erg leerzaam en leuk is het ondersteunen van de CDA-Statenleden op het inhoudelijke vlak. Een groot voordeel is dat je hierbij veel ervaring op doet in kennis en kunde van de politiek.

Verder ben ik reeds een aantal jaren actief voor het CDA Gemert-Bakel. Sinds 2007 als bestuurslid en vanaf 2010 als burgerraadslid. Door de uitkomst van de onderhandelingen voor het sluiten van een coalitie en de benoeming van twee CDA-wethouders is het mij gegeven om vanaf 15 mei jl. gemeenteraadslid te zijn. Als raadslid ga ik mij natuurlijk inzetten voor heel Gemert-Bakel maar speciale aandacht gaat naar een aantal punten:

- afspraak is afspraak. Wat er beloofd/toegezegd is moet ook daadwerkelijk nagekomen worden.

- een betere communicatie van de gemeente. Dus tijdig informeren van burgers en tijdig reageren op vragen en verzoeken.

- Peel 6.1: de samenwerking tussen de zes Brabantse Peelgemeenten. Het streven moet hierbij zijn betere kwaliteit, grotere continuïteit en kostenbesparingen.

Graag tot ziens!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.