Je gezin, familie en vrienden, je huis, je straat, wijk, dorp en gemeente. Dát is waar het om draait. Je leefomgeving speelt een belangrijke rol en moet in orde zijn. Inwoners voelen zich in onze gemeente verbonden met het eigen dorp. Dit zien we terug bij de vele vrijwilligers en de vele initiatieven van inwoners die worden waargemaakt. Dit willen we uiteraard zo houden. CDA Gemert-Bakel staat namelijk voor een sterke betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving. Oftewel: baas in eigen buurt. Op die manier creëren we een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Nu, maar ook toekomstige generaties. De gemeente speelt hierbij een rol, maar onze verenigingen zijn het allerbelangrijkste. Dorpsraden, sportverenigingen, natuurverenigingen en zo nog veel meer. Uitgerekend de verenigingen staan onder druk doordat het veel werk is, met weinig vrijwilligers. De gemeente moet daarom ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door samen met dorpsraden te werken aan dorpsvisies, of door samen met sportverenigingen te bekijken hoe zij ontlast kunnen worden. Daarnaast introduceren we de Wijkschouw. Het gemeentebestuur gaat eens per jaar ‘schouwen’ in elke kern, samen met de dorpsraad of andere vertegenwoordigers van het dorp. Op deze manier lossen we irritaties op waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Denk aan losliggende stoeptegels, het ontbreken van haakjes voor plastic zakken, hondenpoep of de verkeersveiligheid in uw wijk. Vaak grote ergernissen die met een kleine ingreep te verhelpen zijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.