Ons buitengebied is volop in ontwikkeling. Enerzijds door de agrarische sector zelf, die continu bezig is met verduurzaming en verbetering van milieu en dierenwelzijn. Er blijft daarom ruimte in ons buitengebied voor veehouderij, maar elke ontwikkeling moet een verbetering zijn voor de omgeving.
Anderzijds stoppen de komende jaren veel ondernemers in de veehouderij. Om te voorkomen dat ons buitengebied vervolgens verpauperd en een broedplaats wordt voor criminelen, moet perspectief geboden worden. Het huidige VAB-beleid (vrijkomende agrarisch bebouwing) is gedateerd en dient herzien te worden. Hierbij kijken we ook naar andere ontwikkelingen die bijdragen aan een vitaal platteland, met ruimte voor nieuwe initiatieven. Een regeling om oude bebouwing te slopen in ruil voor nieuwe (rood-voor-rood) wordt hier onderdeel van. Tegen ondermijnende criminaliteit wordt hard opgetreden. Om de volgende generatie een fijne leefomgeving door te geven, zal ook onze gemeente een steentje moeten bijdragen aan de energietransitie. De agrarische sector kan hier bij uitstek een voortrekkersrol in vervullen. We bekijken samen met de sector hoe de gemeente hierbij kan ondersteunen. Tot slot ondersteunen we de vele (lokale) natuurverenigingen bij het beheer en ontwikkeling van natuur. Een fijne omgeving voor planten en dieren is immers van grote meerwaarde voor onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.