Zorgen vóór elkaar en mét elkaar is meer dan ooit nodig. Al twee jaar lang staat onze (mentale) gezondheid en veerkracht onder druk. Het doet ons beseffen dat we elkaar stiekem harder nodig hebben dan we misschien bij stilstaan. Samen bereiken we immers meer. En juist dat maakt het CDA ontzettend trots op de vele zorgvrijwilligers die zich onverminderd inzetten in onze gemeente! Van mantelzorgers tot de zorgcoöperatie, iedereen is essentieel. De komende jaren willen wij de vrijwilligers daarom verder faciliteren door in te zetten op een nog betere samenwerking met de professionele organisaties. Uiteraard kan niet alles met vrijwilligers opgevangen worden: goede zorg is nodig, voor alle leeftijden én dichtbij. Zonder papieren rompslomp. Dorpsondersteuners, werkgroepen zorg en zorgcoöperatie blijven daarbij een belangrijke rol vervullen. We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, met name bij ouderen en jongeren, zoveel mogelijk tegen te gaan. In samenwerking met de scholen wordt een programma opgezet waarbij jongeren gekoppeld worden aan oudere inwoners en mensen met een beperking. Zo kunnen zij hen helpen om te gaan met een smartphone / tablet / telefoon, te skypen met vrienden en familie of om alerter te zijn op cybercriminaliteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.