Het is fijn wonen in Gemert-Bakel. Dat blijkt wel: de vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Daarom zetten wij in op drie essentiële zaken om tot een versnelling te komen:
■ Een flexibele houding bij de ontwikkeling van woningbouwplannen;
■ Een proactieve inzet door woningbouwcorporatie Goed Wonen: zorgen voor voldoende sociale (huur)woningen;
■ Aankopen van gronden door de gemeente: het initiatief bij planvorming vaker bij de gemeente. We hebben hierbij specifiek aandacht voor starters- en seniorenwoningen. Voor starters is het momenteel enorm lastig aan een woning komen en senioren willen vaak wel doorstromen maar kunnen dit niet door het beperkte aanbod.
ok flexibele woonvormen zoals Tiny Houses moeten laagdrempelig zijn. Daarnaast voeren wij het Woonplan in. Zo helpen wij starters met bijvoorbeeld een studieschuld. Maar het belangrijkste is: niet vervallen in ongewenste bureaucratie van regeltjes, maar denken in mogelijkheden. Dit maken we concreet met een afwegingskader, volgens een ‘examenmodel’. Een 10 halen is mooi, maar niet altijd nodig. Wel gaan we voor Cum Laude: minimaal een 8 gemiddeld!
Met dit model wegen we de verschillende normen af tegen de vraag of de ontwikkeling zorgt voor een kwaliteitsverbetering. Voldoende groen in onze kernen blijft bijvoorbeeld erg belangrijk voor ons, maar in sommige gevallen werkt de groennorm belemmerend. Als de kwaliteit van de omgeving omhoog gaat, moet afwijking van de normen mogelijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.