12 september 2020

Plan Wijkevoort raakt ook Gilze en Rijen

De gemeente Tilburg is druk bezig met plannen rondom Wijkevoort. Het gebied grenst aan Gilze en Rijen in de hoek van de A58 en de Burgemeester Letscherweg. Daarom zijn Janet Frankemölle en Alwijn ten Cate namens het CDA naar de inspraakavond van de gemeente Tilburg gegaan. We luisterden naar de toelichting van wethouder Berend de Vries (D66) en de kritische vragen van omwonenden uit o.a. de Reeshof. In het plan van de gemeente wordt 80 hectare natuur- en agrarische grond omgezet in bebouwing voor bedrijven in de logistiek. Zorgen leven er natuurlijk ook bij ons. Al in de zomer heeft Alwijn het gebied bezocht en met belanghebbenden gesproken.

Hoe het gebied er nu bijstaat

Het is een prachtig en wijds landschap dat wordt doorkruist door de Hultense Leij. Er staat anno 2020 een aantal mooie bedrijven, dat misschien voor Wijkevoort zal moeten wijken. Denk aan Hertenboerderij Zonhoeve, Sky Ballonvaarten, Camping petit 013 en Manege Thielen. Deze bedrijven passen goed in de wijdse en natuurlijke omgeving, bieden leuke mogelijkheden voor ontspanning en recreatie en voorzien ook nog eens in duurzame banen.

Wijkevoort op papier

Daarnaast wordt, op papier, conform wettelijke eisen een deel van de wegvallende natuur gecompenseerd. Direct aan de Hultense Leij komt natuurlijk en daarnaast is er in het plan veel ruimte voor waterberging. Ook zullen veel bomen worden terug geplant. In duurzaamheid wordt voorzien doordat alle daken van de grote distributiecentra van zonnepanelen moeten worden voorzien. Op papier zorgt het plan van de gemeente Tilburg ook voor veel extra banen. Gesproken wordt over minimaal 2800 banen.

Risico's: arbeidsmigranten en extra verkeersdrukte

Maar, deze banen kunnen lang niet allemaal worden ingevuld met werkzoekenden vanuit de regio. Dat betekent dat er hoogst waarschijnlijk veel mensen van buiten moeten komen. Het CDA vindt dat deze huisvesting goed moet worden geregeld door de gemeente Tilburg. Aangezien hiervoor geen concrete plannen zijn, maken omwonenden van Wijkevoort en wij als CDA Gilze en Rijen zich zorgen. Daarnaast gaan de nieuwe bedrijven voor veel extra vrachtverkeer zorgen en ook het woon-werkverkeer zal toenemen. Vanuit Rijen en Hulten zal het dan ook lastiger worden om de A58 te bereiken. Ook hierover hebben wij vragen.

Uitstel van Wijkevoort is wenselijk

Er zijn dus nog veel vragen over en onzekerheden in dit plan. Uitstel van besluitvorming door de gemeente Tilburg lijkt ons wenselijk. We zullen samen met andere fracties hierom verzoeken in een open brief aan het college van burgemeester en wethouders alsook de gemeenteraad te Tilburg.

Janet Frankemölle,
Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.