31 maart 2021

Tess van de Wiel benoemd tot wethouder

Gisterenavond is tijdens de raadsvergadering Tess van de Wiel (44) geïnstalleerd als wethouder. Zij volgt hiermee Piet Poos op, die in februari om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. De stemming gebeurde op een bijzondere wijze door corona.

De raad vergadert vanwege de coronacrisis alleen nog maar digitaal. Stemmen over een voorstel tot benoeming is altijd anoniem. Digitaal is dat niet mogelijk. Na behandeling van het voorstel voor de benoeming van mevrouw Van de Wiel tot wethouder werd de digitale vergadering gesloten en konden raadsleden hun stembiljet inleveren in het gemeentehuis. Tijdens de tweede vergadering van de avond werd de uitslag van de stemming bekend gemaakt en is Tess van de Wiel geïnstalleerd als wethouder.

Verdeling taken

Vanochtend is de verdeling van de taken tussen de bestuurders besproken en vastgesteld in een extra collegevergadering. Van de Wiel heeft onder andere jeugd, sport, onderwijs en verkeer en vervoer in haar takenpakket. De totale verdeling in de vinden op www.goirle.nl

Tess van de Wiel: “Ik vind het een prachtige uitdaging om als wethouder aan de slag te gaan voor Goirle en Riel , hoewel de aanleiding natuurlijk heel jammer is. Er liggen meer dan genoeg stevige uitdagingen tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Uitdagingen die ik graag samen aanga met het college, de raad, medewerkers én met de betrokken inwoners en organisaties. Ik heb er enorm veel zin in!."

Politieke loopbaan
Van de Wiel is sinds 2017 voor het CDA afdeling Goirle actief in de Goirlese politiek. Sinds 2018 als raadslid en vanaf maart 2019 ook als fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.