08 juni 2019

Achterban reikt CDA-fractie speerpunten voor 2020 aan

Vrijdagavond heeft de achterban van het CDA urenlang "met de benen op tafel" gesproken met de gemeenteraadsfractie. Er werd niet alleen teruggeblikt op de afgelopen maanden, maar vooral nagedacht over de toekomst op korte en middellange termijn. Aanleiding waren de financiële stukken die de raad op 2 juli bespreekt.

Stevige uitdagingen vragen om lef

De gemeenteraad staat voor grote en interessante vragen, als je naar de ontwikkelingen in het Land van Cuijk, de toekomst van werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill (CGM) en de financiën kijkt. De CDA-achterban heeft de fractie de ruimte gegeven om out of the box te denken. Blindstaren op het oude of bestaande is daarmee van de baan. Voorop staan 'Graafsche moed' en het nemen van verantwoordelijkheid op korte én langere termijn.

Ontwikkelingen in het Land van Cuijk vragen om een andere koers

Eén gemeente Land van Cuijk is voor het CDA van de baan. Voor bijna tachtig procent van de kiezers is die sprong te groot. Boxmeer is voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp echt een brug te ver. Die klap in het gezicht is het CDA weliswaar te boven, maar vraagt om het verleggen van de koers. Daarbij is de fractie niet blind voor de keuzes van Cuijk. De achterban vindt dat de Graafse christendemocraten de handen vrij hebben om nieuwe wegen te vinden die wél kunnen rekenen op draagvlak onder de bevolking.

De steven wenden

CDA-fractievoorzitter Alex van Megen en raadslid Jochem Jacobs zijn de achterban dankbaar voor het  vertrouwen, maar vooral voor de ruimte die er is geschapen. De komende weken zullen de uitkomsten van deze constructieve klankbordbijeenkomst vertaald worden in een visie met concrete speerpunten voor de Algemene Politieke Beschouwingen. Op 2 juli wordt duidelijk in hoeverre de CDA-fractie, daartoe uitgedaagd door de eigen achterban, de steven wendt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.