16 augustus 2019

Antwoord College op verwijdering geldautomaat ABN AMRO

Raadslid Roland Eijbersen (CDA) stelde halverwege juli vragen over de ‘plotselinge’ verdwijning van de ABN AMRO geldautomaat in het centrum van Grave. Een paar maanden eerder verdween ook de geldautomaat van de Rabobank op de Markt. De ervaring leerde dat er ruim gebruikt werd gemaakt van deze geldautomaten. De overgebleven geldautomaten, zoals in de AH, bevinden zich in winkels en zijn dikwijls in storing of snel leeg.

Inmiddels heeft het College van B&W van Grave gereageerd op de vragen die het CDA over dit onderwerp stelde. Hieronder is hun reactie weergegeven.

Reactie B&W Grave (15 augustus 2019):

Als eerste merkt het college op dat het plaatsen en verwijderen van pinautomaten (met afstortmogelijkheid) primair een taak is die bij de banken en Geldmaat ligt.

Vanwege de gestelde raadsvragen hebben wethouder Henisch en de burgemeester recent een overleg gehad met Geldmaat, nadat hierover in een eerdere fase al gesproken is met de Rabobank.

Uit dat overleg is naar voren gekomen dat het de insteek van Geldmaat is om de automaten inpandig te plaatsen zodat er dubbele beveiliging is (beveiliging om in de winkel te komen en beveiliging van de automaat). Dat beleid is onverkort van toepassing op Grave.

Dit betekent dat de toekomstige situatie zal zijn dat, met de kennis van nu, er 2 geldautomaten (van Geldmaat) zullen komen bij de Primera en Albert Heijn. Deze beide automaten zijn dan voor alle bankpassen van alle banken te gebruiken.

Deze werkwijze/problematiek is niet uniek voor Grave, maar speelt in het hele land.

Volgens globale cijfers vindt in Grave ruim 95 % van de transacties plaats gedurende de openingstijden van de winkels. De verwachting (ervaring) is dat het voor het overgrote deel van de resterende 5 % een korte tijd vraagt te wennen aan het gegeven dat er slechts gepind kan worden binnen de openingstijden van de winkels. (08.00 – 20.00).

Tot slot kunnen wij u nog berichten dat banken om veiligheidsredenen er steeds meer voor kiezen om gevelautomaten af te sluiten gedurende de tijden dat de winkels gesloten zijn. Oftewel, het hebben van een gevelautomaat biedt geen garantie voor het 24/7 kunnen pinnen.

Schriftelijke vragen van raadslid Roland Eijbersen (CDA) – 12 juli 2019

Na het verdwijnen van de pinautomaat van de Rabobank op de Markt in Grave enkele maanden geleden, is nu ook de pinautomaat van de ABN AMRO in het centrum verwijderd. Het CDA Grave stelde al eerder vragen over het verdwijnen van de Rabobank automaat.

Dit betekent dat onze inwoners alleen nog geld kunnen pinnen in bepaalde winkels, zoals de AH.

Het CDA in onze gemeente vindt dit een verschraling, daar de ervaring leert dat er nog ruim gebruik werd gemaakt van het opnemen van geld bij pinautomaten en bij evenementen. Ook is het niet gastvrij naar onze toeristen toe, er had op zijn minst van tevoren een waarschuwing geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat er buiten winkeltijden om in onze gemeente geen geld kan worden gepind. Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

- Was de gemeente op de hoogte van het verwijderen van de pinautomaat van de ABN AMRO? Wat is de reden van het verwijderen? Heeft de gemeente gewezen op de gevolgen van weer het verdwijnen van een pinautomaat?

- Zijn er alternatieven besproken?

- Wanneer kan er in Grave weer gewoon buiten, dus onafhankelijk van winkeltijden, geld opgenomen worden bij een pinautomaat?

- Wanneer kunnen we in onze gemeente een zogenaamde ‘geldmaat’ verwachten? Wat is de stand van zaken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.