06 januari 2021

CDA: betrouwbaar bestuur vraagt om daadkracht van Provincie en Rijk

Gisteren hebben zeven van de vijftien raadsleden de vergadering verlaten. De gemeente Grave is in crisis. De begroting is afgekeurd. Het ziet er niet naar uit dat het LPG-college dit opgelost krijgt. Grave heeft het Land van Cuijk hard nodig, niet andersom. En toch zoekt de LPG-wethouder ruzie met de regio. Maar de gemeenteraad mag het er niet over hebben, vindt de LPG. En dus vinden VVD en Keerpunt 2010 dat ook. Het CDA zegt: dat is niet democratisch. Het is onbehoorlijk bestuur. 

D66 wil niet langer medeverantwoordelijk zijn voor de politiek van de huidige coalitie en schort haar activiteiten in raad en commissies voorlopig op. Volgt het CDA dat voorbeeld?

Neen, op dit moment niet. Het CDA is vóór openbare discussies. Het democratisch proces in Grave moet doorgaan. Het CDA heeft de vergadering verlaten omdat de LPG-meerderheid de regels misbruikte. Je mag hier als oppositie namelijk wel een vergadering over de financiële crisis (met alle gevolgen voor de dienstverlening van dien) bijeenroepen, maar de LPG bepaalt of je er iets over mag zeggen. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Helaas was het gisteren niet de eerste keer dat dit gebeurde. 

Hoe nu verder?

De komende twee weken staan geen commissie- en raadsvergaderingen gepland. Dat geeft ruimte om eens goed na te denken, met elkaar en met anderen van gedachten te wisselen over de chaos die de LPG heeft veroorzaakt. Er is nogal wat aan de hand in Grave. De LPG schreeuwt van de daken dat Grave financieel gezond is, terwijl de objectieve brief van de provincie laat zien dat het héél slecht gaat met de gemeente. De oplossing is niet: ruzie zoeken met het Land van Cuijk.

Wat heeft Grave nodig?

De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp hebben recht op een goed en betrouwbaar openbaar bestuur. De provincie moet daarop toezien. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid voor de Commissaris van de Koning. Zij is in staat een stevige waarnemend burgemeester, een game changer, te benoemen als opvolger van burgemeester Roolvink. De financiële en bestuurlijke crises maken fors ingrijpen onvermijdelijk, desnoods door het Rijk. Hoe eerder, hoe beter. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.