16 september 2020

CDA: College neemt ultimatum Land van Cuijk onvoldoende serieus

De CDA-fractie vindt dat wethouder Henisch (LPG) het ultimatum van de gemeente Land van Cuijk (in oprichting) onvoldoende serieus neemt. Daardoor loopt de regionale samenwerking en de dienstverlening door ambtenaren aan de inwoners van Grave, Escharen, Gassel en Velp onnodig gevaar. Aanleiding voor de grote zorg is een brief van de stuurgroep Land van Cuijk gericht aan het College van Grave. Deze brief kwam op tafel tijdens de commissievergadering van 15 september.

Harde deadline

De gemeente Grave en de nieuwe gemeente Land van Cuijk onderhandelen met elkaar over de ambtelijke dienstverlening per 1 januari 2022. Doel is te komen tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De stuurgroep Land van Cuijk stelt in de brief dat de gemeente Grave uiterlijk 23 september moeten laten weten of de concept-DVO ondertekend kan worden. Het is, zo schrijft stuurgroepvoorzitter Hillenaar, “essentieel en daarmee een hard gegeven om het proces van inrichting van de ambtelijke organisatie Land van Cuijk niet in het gedrang laten komen”. De stuurgroep reageert hiermee op “vertraging in het proces” vanuit Grave tot “in ieder geval 22 september en mogelijk zelfs tot 3 november. Het bericht daarover uit Grave heeft de stuurgroep “verrast”. Hoe graag de stuurgroep ook een handtekening zet onder de stukken en de “daarin opgenomen uitgangspunten (inclusief de financiële afspraken)” die “conform [de] bestuurlijke besprekingen en wensen zijn”, kan van uitstel geen sprake zijn. De harde deadline missen is voor het Graafse CDA geen optie.

Geen ‘plan b’

Wethouder Henisch bestrijdt de bewering van Hillenaar dat er “finale stukken” zijn. Hoewel zijn brief is besproken in het Graafse College, is er geen besluit genomen. Dat gebeurt volgende week. Er is ook geen enkel contact geweest met de stuurgroep. Daardoor is volstrekt onduidelijk wat er gebeurt als Grave volgende week geen duidelijkheid verschaft. Het College wil een deal met de gemeente Land van Cuijk. Er is geen “plan b” mocht de deadline gemist worden of het eindresultaat afgewezen. Voor het CDA reden tot enorme zorg. 

Alle informatie op tafel

Het Graafse CDA wil ook de stuurgroep horen. De vraag is of Wim Hillenaar daartoe bereid is. Het wezenlijk dat de dienstverlening aan onze inwoners gewaarborgd blijft. Het is daarom onvermijdelijk te kiezen voor het Land van Cuijk. Voorkomen dient te worden dat de afstand tussen de Grave en het Land van Cuijk vergroot wordt. Dat is slecht voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.