30 november 2019

CDA enthousiast over woningbouwplannen Grave

Op dinsdag 26 november informeerde wethouder Ben Peters (CDA) de raad- en commissieleden van de gemeente in een openbare werkbijeenkomst over de laatste stand van zaken van de diverse woningbouwplannen. Namens het CDA-team waren Jochem Jacobs, Wietse Burger en Roland Eijbersen aanwezig.

Het CDA is verheugd om te zien dat er zoveel positieve ontwikkelingen te melden zijn. “Als CDA blijven we ons inzetten voor een vitale en leefbare gemeente. Daar maakt woningbouw een groot onderdeel van uit”, aldus de woordvoerder wonen namens de fractie Jochem Jacobs. “We zijn bijgepraat over de woningbouw ontwikkelingen die plaatsvinden rondom de Prinsenstal, de bouw van 41 sociale huurwoningen op de hoek Oliestraat en Maaskade in Grave, de Waterlinie, het dorpshart Velp en het Hof van Esteren. Het doet ons grote deugd om te horen dat al deze projecten vorderen. Wij blijven de voortgang volgen van deze plannen. Realisatie van woningbouw is zeer belangrijk” aldus Jacobs.

In de gepresenteerde (concept) plannen werden cijfers gedeeld met de aanwezigen. Op basis van de presentatie en de plannen die reeds bekend zijn, worden er naar verwachting de aankomende jaren 232 woningen gebouwd waarvan er 76 te koop worden aangeboden en circa 156 middels huurconstructies worden aangeboden.

Tijdens de commissievergadering Ruimte, voorafgaand aan de werkbijeenkomst, stelde het CDA nog de vraag aan de wethouder wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de starterslening. Toegezegd kon worden dat er een voorstel in de maak is welke in februari volgend jaar aan de raad gepresenteerd zou worden. Het realiseren van de starterslening is een lang gekoesterde wens van het CDA Grave.

Het CDA blijft zich inzetten voor woningbouw voor jong en oud waarbij ook gedacht kan worden aan creatieve woonvormen zoals tiny houses. Jacobs: “Alle mogelijkheden moeten op tafel liggen. Het is prioriteit om mensen een kans te geven in de gemeente Grave te komen wonen, maar ook voor jongeren om er te blijven wonen.”

Daarnaast werd er tijdens de commissievergadering ook gesproken over de, op korte termijn, te realiseren busverbinding tussen Grave en Wijchen. De CDA-fractie was verheugd om te kunnen vernemen dat er gemeld kon worden dat er in het voorjaar van 2020 een buurtbusverbinding wordt gerealiseerd tussen Grave en Wijchen. Bij goed gebruik van deze binding wordt mogelijk overgeschakeld op een volwaardige busverbinding tussen deze twee kernen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.