24 november 2018

CDA Grave: al in 2019 minder OZB voor dorpshuizen, sportclubs enz.

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd te onderzoeken of buurthuizen, sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in Escharen, Gassel, Grave en Velp niet al in 2019 minder onroerendezaakbelasting hoeven af te dragen.

CDA maakt lagere OZB voor verenigingen mogelijk

Eerder deze maand nam de Tweede Kamer een CDA-voorstel aan, waardoor gemeenten niet langer het hoge OZB-tarief (voor niet-woningen, maar bedrijven) in rekening hoeven te brengen bij de gebouwen van sportclubs, dorpshuizen, fanfares, schutterijen, scoutingorganisaties enzovoorts. Dat scheelt vaak de helft in belasting. Alleen de VVD en 50plus stemden tegen. Het amendement van de CDA-Kamerleden Van der Molen en Omtzigt is door de Graafse CDA-fractie ter kennis van Burgemeester en Wethouders gebracht door middel van de onderstaande brief.

Brief CDA-fractie aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 november 2018

Geacht College,

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een amendement, ingediend door de leden Van der Molen en Omtzigt (CDA), aangenomen op het belastingplan. Dat betekent dat gemeentes vanaf 2019 ervoor mogen kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet-woningen (lees: bedrijven)  in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. Dit houdt in dat Grave de ruimte heeft om sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen niet langer zwaarder te belasten dan gewone huishoudens. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren maar zal dat naar verwachting binnen enkele weken doen. De CDA-fractie wil het ijzer smeden nu het heet is en, indien mogelijk, daartoe de eerste stappen zetten.

Tijdens de agendacommissie van jongstleden dinsdag is besloten de OZB-verordening, die op 6 november niet is vastgesteld, als A-stuk te agenderen voor 11 december. Eén dag later is het amendement-Omtzigt aangenomen (35026, nr. 52, zie bijlage) aangenomen. Dat is reden om een aantal vragen te stellen.

  1. Is het College op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement-Omtzigt c.s. (35026, nr. 52) biedt?
  2. Deelt het College de mening van de CDA-fractie dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie, zoals er meerdere in Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn, een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?
  3. Deelt het College de mening van het CDA dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
  4. Is het College bereid de OZB-verordening van de gemeente aan te passen en lokale maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB-tarief te brengen?
  5. Indien het antwoord op de vorige vraag instemmend is, ziet het College ruimte om een gewijzigd voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad, dat nog op tijd door de raad besproken kan worden?

Het CDA vraagt het College deze vragen ruim vóór de raadsvergadering van 11 december te beantwoorden. Onze fractie hoopt dat het College in de gelegenheid is een gewijzigd voorstel naar de raad te sturen. Als dat onverhoopt niet zo is, verzoekt het CDA de raad uiteindelijk om de OZB-verordening niet als hamerstuk af te doen, maar te bespreken. Wij zullen, in samenwerking met de andere fracties in de raad, dan een amendement indienen. Uiteraard is de Eerste Kamer der Staten-Generaal nog aan zet, maar de aanname van het wetsvoorstel lijkt zeker. Het is dan ook raadzaam om hierop te anticiperen. Wij laten ons hiertoe graag door het College adviseren.

Met vriendelijke groet, ook namens Roland Eijbersen en Jochem Jacobs,

Alex van Megen,
fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Grave


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.