16 april 2019

CDA Grave daagt Land van Cuijk uit: Laat democratisch draagvlak zien!

Over de bestuurlijke toekomst in het Land van Cuijk wordt tussen gemeenteraden vooral met moties gesproken en binnen de gemeenteraden vooral met emoties. Sinds de gemeenteraad van Cuijk op 1 april de fusie van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert heeft geblokkeerd, tot grote teleurstelling van het Graafse CDA, dient de gemeente Grave op de eerste plaats nu de belangen van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp te behartigen. CDA Grave vindt het ontwikkelen van de kernendemocratie en het werk maken van burgerparticipatie daarom nu de belangrijkste taak voor het gemeentebestuur op korte termijn. Een CDA-motie van die strekking is door een grote meerderheid op 16 april aangenomen.

Het CDA ziet namelijk onvoldoende democratisch draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk. Bij de peiling van maart 2018 in de gemeente Grave bleek 77% niet warm te lopen voor de megafusie van vijf gemeenten. De Graafse christendemocraten vragen zich af of het in de andere gemeenten beter gesteld is met de kiezersgunst voor een enorme regiogemeente. Het is een feit dat het draagvlak onder de inwoners van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis niet is gemeten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen (2018) hebben LPG en CDA de uitslag van de peiling onder de inwoners serieus genomen. De overgrote meerderheid van de kiezers heeft één gemeente Land van Cuijk echter naar de prullenbak verwezen. Optelling van de beide herindelingsvarianten liet echter een krappe meerderheid zien vóór het opheffen van Grave als zelfstandige gemeente. Onbekend was en is wat de middengroep (lees: de voorstanders van de kleine fusie Cuijk, Grave, Mill) had gekozen bij het vervallen van deze optie: Zelfstandigheid of niet?

Op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk, die vóór de zomer van 2019 duidelijkheid wilde van de gemeenten Grave en Mill & Sint Hubert, zijn zowel het door onze coalitie beloofde onderzoek als de opiniepeiling fors naar voren gehaald zodat de raad van Grave in zijn juni-vergadering kon beslissen over behoud van zelfstandigheid of een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert. De Cuijkse raad heeft het antwoord op de eigen vraag niet afgewacht. Op 1 april heeft hij, ondanks oproepen uit de gemeenten Grave en Mill & Sint Hubert en een brief van de ondernemingsraad van de werkorganisatie (waarvan Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert deel uitmaken) - met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 tegen 9 stemmen - een amendement afgewezen waarin gevraagd werd de kleinere herindelingsvariant (Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) nader uit te werken. Een fusie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert is vooralsnog nagenoeg van de baan. Een peiling daarover organiseren is op dit moment zinloos.

Daarnaast: De peiling die tijdens de Europese verkiezingen (mei aanstaande) gehouden zou worden, stond door het verzoek van Cuijk onder tijdsdruk. De gemeenteraad vond goede voorlichting een belangrijke voorwaarde en de tijd tussen het openbaar maken van het rapport en de peiling was erg krap.

“Voor ons staat democratisch draagvlak voorop. Dat betekent dat wij de regionale realiteit op dit moment accepteren en nauwlettend blijven volgen. Wij wachten echter niet af, maar vinden dat er voortvarend werk gemaakt dient te worden van de kernendemocratie in het algemeen en burgerparticipatie in de breedst mogelijk zin in het bijzonder,” zei de fractievoorzitter in de raad.

“Wij moeten nog zien dat de fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een succes wordt en zijn benieuwd hoe het écht met het democratisch draagvlak gesteld is. Als je de opkomst van het populisme in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland goed bestudeert, kan je wel raden hoe het afloopt met de gevestigde orde, die regentesk vasthoudt aan ingezette, maar doodlopende wegen.

Die sneltrein waar we op zouden moeten springen? We denken dat het een Fyra is.”

Alex van Megen, Jochem Jacobs en Roland Eijbersen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.