CDA Regiotour
29 augustus 2018

CDA Grave: Gemeente moet sportclubs actief helpen om subsidie binnen te halen

Het CDA wil dat de gemeente Grave sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen.

Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast. De CDA-fractie roept het College op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben. De nieuwe subsidie is op de eerste plaats interessant voor de voetbalverenigingen van Escharen, Grave en Velp die een fusie voorbereiden en plannen hebben om een nieuwe sportaccommodatie te realiseren in Velp.

Om het College van de gemeente Grave attent te maken op deze subsidie, heeft de CDA-fractie via de fractievoorzitter de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

 Tot onze vreugde vernam de CDA-fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859). Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur-sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd. Daarom de volgende vragen:

1. Is het College bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?

2. Is het College bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs, en in het bijzonder de voetbalverenigingen van Escharen, Grave en Velp die een fusie voorbereiden?

3. Zo ja, is het College bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2)?

4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het College bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning er uitzien?

Met vriendelijke groet,

namens de CDA-fractie,

Alex van Megen

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.