12 december 2018

CDA Grave maakt zich hard voor starterslening

Jochem Jacobs (CDA) pleit voor het opstellen van een voorstel voor een starterslening in de gemeente Grave. De gemeenten Uden, Landerd en Mill & Sint Hubert beschikken al over een starterslening. Het CDA is van mening dat de gemeente Grave daarin niet mag achterblijven en pleit ervoor om in het eerste kwartaal van 2019 de mogelijkheden voor een starterslening in de gemeente Grave te verkennen. Op basis van de resultaten daarvan vervolgens met een voorstel terug naar de raad te komen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december pleitte Jochem Jacobs ervoor om als gemeente Grave snel met een starterslening te komen voor jongeren die op zoek zijn naar hun eerste woning in de gemeente Grave. “Hoewel het al wel op de agenda staat van het college, ben ik van mening dat er met dit onderwerp snel aan de slag kan en moet worden gegaan. Ik wil niet dat we als gemeenteraad moeten wachten tot eind volgend jaar of pas later voordat we een voorstel voor de invoering van een starterslening voorgelegd krijgen.”

Jochem Jacobs (28), die sinds dit jaar raadslid is en namens het CDA gaat over onderwerpen zoals woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen, is van mening dat de gemeente meer moet en kan doen om jongeren in de gemeente te houden. In september van dit jaar hield hij een pleidooi om de aankomende jaren actief woningen, en dan vooral betaalbare woningen voor jong en oud, te gaan bouwen. “Al jaren wordt er gesproken over vergrijzing in de regio. Veel jongeren vertrekken naar een grote stad en maar een enkeling komt terug. Vaak komt dit, omdat de grotere steden beschikken over een betere infrastructuur, meer faciliteiten, meer banen, maar ook meer betaalbare woningen. Toch zijn er ook nog veel jongeren die helemaal verknocht zijn aan onze gemeente. Jongeren die liever niet weg willen, maar die ook niet de financiële middelen hebben om een woning te huren, laat staan te kopen”, aldus het raadslid. Het CDA wil hier werk van maken en wil actief zoeken naar mogelijkheden.

In de afgelopen maanden heeft het CDA Grave actief gesprekken gevoerd met verschillende jonge huiszoekenden in de gemeente, als ook met de visiegroepen die het CDA in de dorpen heeft opgericht. De wensen en behoeftes die daaruit naar voren zijn gekomen zijn in kaart gebracht. Eén van de wensen die naar voren kwam, is de behoefte aan extra financiële hulp vanuit de gemeente in de vorm van een starterslening. “Het is ontzettend jammer om te moeten horen dat jongeren op dit moment eerder kiezen om te gaan wonen in een andere gemeente. Gemeenten zoals Uden, Mill en Sint Hubert of Landerd, omdat deze gemeenten jongeren de ruimte bieden om een extra starterslening aan te vragen naast de hypotheek van de bank,” aldus Jacobs. “Als deze gemeenten, met een vergelijkbaar aantal inwoners, een starterslening kunnen aanbieden dan zou de gemeente Grave dat ook moeten kunnen doen”.

Het voorstel om de mogelijkheden van een starterslening te verkennen stond al op de agenda van het college. Het CDA is echter van mening dat hier wat meer vaart achter gezet moet worden. Jacobs stelt dat “elke starter die in een andere gemeente gaat wonen, omdat wij niet de beschikking hebben over een starterslening, is een gemiste kans. De invoering van een starterslening hoeft niet lang te duren, maar kan wel al veel starters helpen.” Naar verwachting zal het college in het eerste kwartaal van 2019 aan de slag gaan met de verkenning van de mogelijkheden voor een starterslening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.