15 december 2018

CDA Grave over 'herindelingssneltrein': "Het gaat erom dat je de mensen meeneemt"

Dinsdag 11 december besprak de gemeenteraad van Grave over de antwoorden van de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert op de vraag of deze openstaan voor een onderzoek naar een herindeling Cuijk-Grave-Mill. In de vergadering ging het vooral over de spoorwegen. Voor de ene partij was één grote gemeente Land van Cuijk "een gepasseerd station", anderen vonden dat Grave op de sneltrein naar Boxmeer moest springen. CDA-fractievoorzitter Alex van Megen benadrukte met name het democratisch draagvlak. Het gaat om de bestemming. Als je mensen uit kleine(re) kernen mee wil nemen, is de sneltrein geen optie. Dan neem je de stoptrein. De mensen staan voorop. Niet alleen om eens per vier jaar naar de stembus te gaan. Er is géén draagvlak onder de kiezers van Escharen, Gassel, Grave en Velp voor het Land van Cuijk. Er lijkt echter ruimte te zijn voor een kleinere fusie. Volgens de Graafse christendemocraten is het samengaan van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert de enige realistische herindelingsvariant.

Standpunt CDA Grave over de bestuurlijke toekomst van de gemeente

Eén gemeente Land van Cuijk is van de baan.

Eerst heeft de gemeenteraad van Mill & Sint Hubert daar een dikke streep door getrokken
en de kiezers van onze gemeente deden dat op 21 maart ook.
De gemeenteraad van Grave heeft die uitslag gerespecteerd
en kiest voor een objectief onderzoek naar de twee overige opties.
Niet alleen koos een aanzienlijke minderheid vóór zelfstandigheid,
als je de stemmen van beide herindelingsvarianten bij elkaar optelt,
lijkt een meerderheid open te staan voor een fusie.
Of dat wérkelijk zo is, moet nog blijken.

In Escharen, Gassel, Grave en Velp is volstrekt onvoldoende draagvlak vóór één grote gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA was die uitslag een klap in het gezicht.

Hoe zit dat in de kernen van de vier andere gemeenten?

Het CDA kan zich niet voorstellen dat de burgers er dáár wél voor warmlopen.

Het feit dat andere gemeenten niet het lef hebben het Graafse voorbeeld te volgen,
is een teken aan de wand.

Met veel interesse heeft onze fractie de discussie in de gemeenteraad van Cuijk gevolgd.

Er is een aantal fracties dat denkt dat je met de fusie Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis aan één gemeente Land van Cuijk werkt. Zonder Grave en Mill & Sint Hubert kán dat helemaal niet. Sommige partijen gaan aan die realiteit voorbij.

De burgemeester van Cuijk bevestigde:

“één Land van Cuijk is niet aan de orde.
Alleen de trein Cuijk-Sint Anthonis-Boxmeer rijdt.”  

Desondanks boden een paar fractievoorzitters ruimte
voor een onderzoek naar de herindeling Cuijk-Grave-Mill.
Zij willen echter vóór de zomer duidelijkheid.

Die duidelijkheid willen wij geven,
maar kunnen niet heksen.

Het is jammer dat de beoogde fusiedatum (2023) met een jaar vervroegd is. Het is net zo jammer dat Cuijk in het eerste kwartaal van 2019 een uitspraak lijkt te moeten doen over de variant Cuijk-Grave-Mill. Het CDA denkt dat Cuijk die afweging béter kan maken, als er een definitief besluit van deze raad ligt. Wij hebben daarvoor een onderzoek, voorlichtingscampagne en een opiniepeiling nodig. De uiterste datum daarvoor was maart 2022 en die is, uit respect voor Cuijk en Mill, aanmerkelijk vervroegd.

In Cuijk is niet door alle partijen met respect over Grave gesproken.
Natuurlijk,
iedereen mag zeggen wat hij of zij wil.
Maar met grote woorden los je niets op.
Soms kan je beter iets met realistische stappen bereiken.

We moeten, in een democratie,
mensen meenemen,
anders raken we ze kwijt
en zeggen ze uiteindelijk ‘neen’.

We moeten het uiteindelijk met elkaar rooien:
in deze raad,
in de werkorganisatie CGM
en in de regio Land van Cuijk en daarbuiten.

Dat doen we óók door elkaar ruimte
en een beetje tijd te geven
voor een democratisch en waardig proces.

CDA Grave vindt dat, gelet het belang van het thema,

niet teveel gevraagd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.