Landbewerken
30 oktober 2019

CDA Grave spreekt steun uit aan de boeren

De afgelopen periode is er veel te doen geweest om de acties van de boeren in relatie tot de stikstofuitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak heeft geleid tot grote maatschappelijke discussies over de gevolgen van stringent stikstofbeleid voor onder andere de landbouw en woningbouw. Het CDA Grave ondersteunt en erkent deze zorgen. Jochem Jacobs, woordvoerder landbouw vanuit de CDA-fractie, stelt: “In gesprekken met de boeren en ook tijdens onze laatste boertour hebben we een goed beeld gekregen van de uitdagingen waar de hedendaagse boer voor staat. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ook boeren in de toekomst hun bedrijf kunnen runnen.”

Het CDA Grave heeft een brief gestuurd naar de CDA-fractie van de Brabantse Provinciale Staten om hen te vragen om goed de belangen van de boeren te behartigen. De kernboodschap van de oproep van de drie CDA raadsleden is volgens Jacobs simpel: “Ga achter onze boeren staan en kom duidelijk op voor hun belangen. Zet vol in op verruiming van deadlines en waar dat kan terugdraaien van regelgeving. Wij vrezen anders een grote en onnodige kaalslag in de Brabantse landbouwsector. De snelheid waarmee boeren zich dreigen te moeten aanpassen is ongekend en vraagt teveel van hen.”

De lokale CDA-fractie voert intensief gesprekken met wethouder Peters (Ruimte) over de zorgen die er zijn bij boeren. Samen zetten ze acties uit die de agrariërs in de gemeente Grave ondersteunen. Ook met de boeren wordt verder gesproken. “Mocht er behoefte zijn tot meer gesprekken, dan kan dat met Jochem Jacobs of met de gehele fractie. Net zoals de gesprekken met de visiegroepen in de dorpen en de inbreng met betrekking tot woningbouw, kernendemocratie en andere zaken die hieruit naar voren zijn gekomen, kunnen de boeren ervan op aan dat hun inbreng door de CDA-fractie wordt meegenomen en waar mogelijk tot uitvoer wordt gebracht.”

Hieronder is de brief te lezen:

CDA-fractie gemeente Grave

Escharen, Gassel, Grave en Velp

29 oktober 2019

Ter attentie van:

Provinciale CDA statenfractie van Noord-Brabant

Betreft: Oproep tot verruiming van beleid en deadlines ten behoeve van boeren

Geachte CDA-fractie van de Brabantse Provinciale Staten,

De afgelopen periode is er veel te doen geweest om de acties van de boeren in relatie tot de stikstofuitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak heeft geleid tot grote maatschappelijke discussies over de gevolgen van stringent stikstofbeleid voor onder andere de landbouw en woningbouw. Ook wij als CDA Grave hebben onze zorgen hierover en sturen u daarom deze brief toe.

Het huidige debat rondom stikstofbeleid maakt vele politieke en maatschappelijke reacties los. Als oplossing wordt onder andere, naast de snelheidsverlaging op bepaalde wegen, voorgesteld om de veestapel in te krimpen. Dit heeft grote gevolgen voor onze Brabantse boeren, die reeds gebukt gaan onder een opeenstapeling van regelgeving.   

Op lokaal niveau, binnen de gemeente Grave, kennen wij de zorgen van de boeren. Jaarlijks voert het CDA Grave gesprekken met boeren uit onze gemeente. De hedendaagse boer levert kwalitatief goede producten af, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met regelgeving, lage winstmarges, beperkte investeringsmogelijkheden, uitdagingen rondom bedrijfsopvolging en kansen die er zijn rondom duurzaamheid en dierenwelzijn. De huidige stand van zaken in onze provincie en ook op nationaal niveau maakt het er niet gemakkelijker op. De massale boerenacties laten zien dat er écht wat aan de hand is.

Wij willen via deze brief een oproep bij u neerleggen. Ga achter onze boeren staan en kom duidelijk op voor hun belangen. Zet vol in op verruiming van deadlines en waar dat kan terugdraaien van regelgeving. Wij vrezen anders een grote en onnodige kaalslag in de Brabantse landbouwsector. De snelheid waarmee boeren zich (dreigen te) moeten aanpassen is ongekend en vraagt teveel van hen.

Het CDA heeft boeren hoog in het vaandel staan. En volkomen terecht! Laten we samen dan ook achter hen gaan staan, in deze voor de boeren zo moeilijke tijden. Luister goed naar hun zorgen en probeer hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Mocht er naar aanleiding van deze brief vanuit uw kant behoefte zijn tot verder overleg, dan kunt u contact opnemen met Jochem Jacobs (woordvoerder landbouw van de CDA-fractie Grave).

Ook het CDA Grave is trots op de boer!

Met hartelijke groet,

CDA-fractie Grave

Alex van Megen   Roland Eijbersen   Jochem Jacobs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.