02 juli 2019

CDA: Herindeling met Oss of Uden 'bespreekbaar'

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave staat open voor herindeling met Oss of Landerd/Uden. Ook zijn de christendemocraten bereid na te denken over intensieve samenwerking met de Gelderse gemeenten Heumen en Wijchen. Dat heeft fractievoorzitter Alex van Megen vanmiddag bij de behandeling van de kadernota 2020 gezegd.

Van Megen: “Wat de gemeente Grave nodig heeft, is een toekomstbestendig bestuur voor inwoners, organisaties en ondernemers met aandacht voor de identiteit van onze dorpen en stad. De keuze beperkt zich niet tot zelfstandigheid enerzijds en één gemeente Land van Cuijk anderzijds. Het CDA vindt democratisch draagvlak wezenlijk en zoekt daarom het gesprek - met iedereen, maar op de eerste plaats met de inwoners van onze gemeente.”

De fractie heeft kritiek op de ‘inspraak’ die de inwoners van Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk krijgen en zegt daarover dat die werkwijze ‘geen voorbeeld’ is. Fractievoorzitter Alex van Megen tijdens de algemene beschouwingen: “Kiezen doen we sámen. De mening van de inwoners weegt voor óns ontzettend zwaar. Daarom moeten we er alles aan doen om hen zoveel mogelijk te informeren vóórdat zij een afweging maken.”

In Grave sprak een kleine twintig procent van de kiezers zich in 2018 uit voor één gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA een diepe teleurstelling en reden om terug te gaan tot de basis: de eigen inwoners: “Wij gaan het open gesprek aan en verbreden onze blik. Dat betekent dat samenwerking of herindeling met gemeenten buiten het Land van Cuijk, - zoals Oss en Uden/Landerd - bespreekbaar is. Meer intensieve samenwerking met Wijchen en Heumen net zo goed.” Een keuze maken Roland Eijbersen, Jochem Jacobs en Alex van Megen niet: “Wij nemen geen voorschot op het maatschappelijk debat dat vooral buiten het stadhuis gevoerd moet worden. Maar dat het in de volle breedte gevoerd dient teworden is duidelijk. We gaan daarmee aan de slag.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.