18 maart 2021

CDA: inwoners willen nú een ander en beter bestuur, niet over vijf jaar

De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn glashelder. Zij willen verandering. Nú en niet pas over vijf jaar. Het siert de gemeenteraad als hij niet vastklampt aan de macht, maar het overduidelijke signaal omzet in actie. We moeten ons tot het uiterste inspannen om zo snel mogelijk op te gaan in de robuuste gemeente Land van Cuijk. De inwoners van de gemeente willen een ánder en een béter bestuur. Nog eens vijf jaar op dezelfde voet doorgaan is een klap in het gezicht van de twee derde meerderheid die vóór het positieve perspectief van het Land van Cuijk hebben gestemd.

Niemand kan om de uitslag heen

De uitslag van de opiniepeiling van 17 maart is de game changer waarnaar Escharen, Gassel, Grave en Velp snakten. Het oorverdovende signaal aan de machthebbers op het stadhuis betekent dat Grave de stoute schoenen moet aantrekken om te vragen om een snelle herindeling. Het is nog niet te laat. Voor de regio, de provincie en het Rijk ligt er een nieuw feit, waar ook zij niet omheen kunnen. De kiezers hebben het volste vertrouwen in het Land van Cuijk uitgesproken. Vijf jaar lang de deur op slot houden doet onrecht aan de uitslag en schaadt het algemeen belang van onze inwoners. Voorkomen dient te worden dat het glasheldere NEE tegen het behoud van de gemeente Grave niet tot de noodzakelijke veranderingen leidt. 

Raad mag zich niet automatisch neerleggen bij 2026

“Grave” gaat niet over de datum van herindeling. Het is echter ronduit slecht om zónder de open vraag gesteld te hebben je al neer te leggen bij 1 januari 2026. Dat is niet goed voor het vertrouwen in het gemeentebestuur. De raad moet zich het vuur uit de sloffen lopen om de wens van de bevolking in vervulling te laten gaan, liever vandaag dan morgen. Dat is óók om financiële en bestuurlijke redenen beter. Het gaat óns, als CDA, om de mensen en niet om de macht.

Nú doorpakken is belang van de inwoners, vinden de inwoners

De vraag is: doet de Lokale Partij Grave dinsdag wat ze zegt, namelijk luisteren naar de inwoners? Twee derde wil Land van Cuijk. Of gaat de LPG daar nog vijf jaar vóór liggen? Als je dichtbij de burger staat en ziet dat het draagvlak voor zelfstandigheid van 45% (2018) in korte tijd is gezakt naar 32%, moet je daar acuut conclusies aan verbinden. Het belang van Escharen, Gassel, Grave en Velp is: Land van Cuijk. Dat hebben de inwoners namelijk zélf bepaald. Zij moeten krijgen wat ze willen. Moedwillig koersen op 2026 of op je handen gaan zitten afwachten, kan leiden tot de conclusie dat politiek eigenbelang leidend is.

Andere toon van college noodzakelijk

Het college moet zich achter de oren krabben. Welke consequenties trekken burgemeester en wethouders hieruit? Wat betekent dit voor de relatie met het Land van Cuijk? Hoe herstel je het wederzijds vertrouwen? Kan je, met het perspectief op herindeling, nog wel met het gestrekte been onderhandelen wat de ambtenaren betreft? Moet Grave niet terugkomen op het risicovolle besluit wat de afvalinzameling betreft? Niet alleen de raad moet een andere toon aanslaan richting regio.

Burgemeester dient vóór de belangen van de burgers op te komen

De nieuwe burgemeester komt nét op tijd om de scherven van "zelfstandig Grave" bij elkaar te rapen. Zij of hij heeft nú al een zware opdracht van de inwoners gekregen: vertrouwen schenken aan het Land van Cuijk en zorgen dat de belangen van de burgers gediend worden. Het CDA zal onze toekomstige burgermoeder of -vader daarin van harte steunen. Grave heeft de historie, het Land van Cuijk de toekomst. Vanaf vandaag moet dááraan keihard gewerkt worden. Sámen met de inwoners, sámen met Land van Cuijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.