15 mei 2020

CDA kritisch op kampeerders die regels overtreden

De CDA-fractie van de gemeente Grave heeft kritiek geuit op kampeerders die de gemeentelijke regels niet nakomen. In een schriftelijke reactie aan het college doet de fractie, na verschillende signalen vanuit inwoners te hebben ontvangen, de oproep om handhavend op te treden richting kampeerders die de regels overtreden.

 In de gemeente Grave zijn er verschillende plekken waar kampeerders maximaal 48 uur achter elkaar kunnen en mogen verblijven. Deze plekken zijn voorzien van een parkeerplaats met aansluiting op water en stroom. In een reactie richting het college stelt de CDA-fractie dat “toeristen van harte welkom worden geheten in de gemeente Grave. De gemeente Grave heeft namelijk een rijke historie waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, maar respect voor elkaar, elkaars regels en elkaars spullen staat wel voorop”. Deze reactie is opgesteld nadat de fractie verschillende signalen had gekregen dat er op verschillende plekken kampeerders staan die de maximale termijn van 48 uur reeds lang overschreden hebben. “Los van de discussie of ze, net zoals iedere inwoner uit de gemeente, moeten betalen voor het water, stroom en de afvoer van afvalwater, verbaasd het ons dat het mogelijk is voor kampeerders om langer dan de toegestane 48 uur op dezelfde plek te staan”, aldus de heer Jacobs (CDA woordvoerder). “We wensen graag samen met het college te kijken of het verstandig is om kampeerders te laten registreren zodat de gemeente, in het geval van overtredingen, effectief kan handhaven”. 

Het college erkent in een reactie op de vragen van de CDA-fractie dat zij zich ervan bewust zijn dat er kampeerders zijn die de regels overtreden door langer dan toegestaan te kamperen op de daarvoor aangewezen locaties. Boa’s controleren deze locaties en na het ontvangen van signalen gaan ze ook handhaven. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.