27 juni 2019

CDA kritisch over 'papieren werkelijkheid' en overheadkosten werkorganisatie

De CDA-fractie is kritisch over de overheadkosten van de ambtelijke werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill (CGM). Woordvoerder Alex van Megen sprak meermaals over 'mogelijke weeffouten' bij de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling.

Kosten extra boa

Van Megen: "Soms word je door iets getriggerd. De kosten voor een extra buitengewoon opsporingsambtenaar hebben onze wenkbrauwen doen fronzen. De bijkomende overheadkosten zijn fors, te fors naar onze mening."

Papieren werkelijkheid

"Papier is geduldig, maar ab-so-luut géén werkelijkheid. Achter alle cijfers die geproduceerd worden, gaan mensen schuil. Daarvan zijn kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen misschien wel de belangrijkste," aldus de fractievoorzitters tijdens de commissievergadering. Het CDA probeert zich bij de beoordeling van de stukken te focussen op de mensen. "Hoe werkt CGM als je kijkt naar de mate waarin wettelijke afhandelingstermijnen worden behaald? In één jaar ging Cuijk van 63 naar 93 procent en halveerden de percentages van Grave en Mill. Onze gemeente kelderde van 85 naar 43 procent. Wat heeft dat voor Escharen, Gassel, Grave en Velp betekend? Wat zegt dat over de keuzes die gemaakt worden?" vroeg het CDA zich hardop af.

"Uurtje factuurtje"

Je mag appels en peren niet met elkaar vergelijken, maar het is wel mogelijk. Alex van Megen kon het niet laten de werkorganisatie te leggen naast andere sectoren. "Toen ik op een nadeel van 34.000 euro voor werving en selectie stuitte, vroeg ik me af waarop deze kosten gebaseerd zijn. Wordt werkelijk álles 'verrekend'? Zou dat anders geweest zijn als wij een eigen apparaat hadden? Ik weet alleen dat het in andere sectoren anders is. Het is echter belangrijk om te onthouden dat CGM ten dienste staat van drie gemeentebesturen en - in mindere mate dan ik dacht - rechtstreeks van de inwoners." 

CGM 2.0

Los van het vele werk en de hoge kwaliteit die de ambtenaren leveren, is het moment aangebroken om na te denken over 'CGM 2.0'. Van Megen denkt dat dit gesprek zich vanzelf aandient door de regionale ontwikkelingen. "In die discussie wil het CDA op basis van alle mogelijke informatie over kostentoerekening, overhead en externe inhuur tot een afgewogen oordeel komen over de organisatie waar de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp goede kwaliteit krijgen voor een redelijke prijs," zo sloot de fractievoorzitter zijn betoog af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.