01 november 2020

CDA: meer openheid over incidenten op azc in Velp

Het CDA wil dat er meer openheid komt over incidenten op het asielzoekerscentrum in Velp. Daar is in het voorjaar al om gevraagd. Het zoveelste incident, in het afgelopen weekend, is aanleiding voor kritische vragen aan de burgemeester. Aanstaande dinsdag worden deze door fractievoorzitter Alex van Megen gesteld.

Hulpdiensten, helikopter en... ramptoeristen

Zaterdag 31 oktober vond een vechtpartij plaats. Daarbij is één gewonde gevallen. Vier betrokkenen zijn gearresteerd. Een groot aantal politieauto’s en overige hulpdiensten waren ter plaatse. Ook cirkelde een helikopter boven het complex. Het incident leidde tot een stroom aan “ramptoeristen” (op fiets, scooter en met de auto) naar de Steegschenhofschenweg.

Ondanks maatregelen nog zorgen over veiligheid

Het CDA vindt het belangrijk dat er draagvlak is - en blijft! - voor de opvang van échte vluchtelingen. Daarom moeten de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp feitelijke informatie krijgen over wat er gebeurt, hoe de veiligheid gewaarborgd wordt van asielzoekers, omwonenden en overige inwoners van de gemeente. Het is namelijk niet zo dat de overheid niets doet. Het Rijk, de regio en de gemeente hebben de handen ineengeslagen. Burgemeester Roolvink wordt gevraagd de gemeenteraad bij te praten over de eerste resultaten hiervan. De overlast die een klein aantal asielzoekers veroorzaakt is enorm. Zij moeten hard aangepakt worden, zodat voorkomen wordt dat de goeden onder de kwaden lijden. Niet alle bewoners van het azc voelen zich veilig. Dat is begrijpelijk. Ook maken omwonenden en andere ingezetenen van Grave zich zorgen over de veiligheid, zoals op straat, in winkels en de bus.

Vragen en antwoorden leiden tot informatie die draagvlak niet ondermijnt

Het CDA heeft vragen over het incident. Hoe is de vechtpartij van afgelopen zaterdag, los van de arrestaties en de verzorging van de gewonde, afgehandeld? Was en is er aandacht en nazorg voor de getuigen, de overige bewoners van het azc en de omwonenden? Is er ooit onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van de asielzoekers die bij herhaling geconfronteerd worden met het uitzonderlijke gedrag van een klein aantal medebewoners? Zo ja, wat komt daaruit? Zo nee, wordt het niet tijd om daarvoor zorg te dragen in samenwerking met de IND en het ministerie? Hoe worden omwonenden en overige inwoners van de gemeente objectief geïnformeerd over de kordate en adequate aanpak van incidenten op ‘ons’ en ‘hun’ azc?

Vluchtelingen horen erbij en hebben, ook in Nederland, recht op veiligheid

De bewoners van het azc, de omwonenden en de overheid hebben hetzelfde doel, namelijk het bewaken van ieders veiligheid - binnen en buiten. Een maandelijkse rapportage maakt het mogelijk over de feiten en hun omstandigheden te spreken. Soms leiden losse feiten, foto’s en filmpjes tot een beeld dat onrecht doet aan de werkelijkheid en daarmee aan de betrokkenen (van asielzoekers tot hulpdiensten en overheden). Het CDA weet dat burgemeester Roolvink er bovenop zit en doet wat in zijn vermogen ligt om het goede te doen voor de mensen in Escharen, Gassel, Grave en Velp. En daar horen de vluchtelingen bij, ook wat CDA Grave betreft. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.