Drukwerk
05 september 2018

CDA: Meer zeggenschap voor de inwoners, kernendemocratie absolute prioriteit

Het CDA in de gemeenteraad zet fors in op de ontwikkeling van de kernendemocratie. Hierdoor krijgen de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp meer zeggenschap over de leefbaarheid in de eigen buurt. Dat heeft de fractie gisteren tijdens een openbare werkbijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave aangegeven. Tijdens de vergadering heeft het CDA, dat in de verkiezingstijd flink campagne voerde voor één gemeente Land van Cuijk, de keuze van kiezer gerespecteerd. Dat is fair play in de politiek.

Alleen de uitslag is duidelijk

De opkomst bij referenda is zelden zo hoog geweest als bij deze opiniepeiling. Iedereen had het recht zijn stem uit te brengen of niet. Degenen die ervoor kozen thuis te blijven, deden dat om uiteenlopende redenen. Het wil echter niet zeggen dat zij géén mening hadden. Hun beslissing blijkt uit het opkomstcijfer en daarmee uit. Niemand kan daar een zinnig woord over zeggen. We kennen evenmin de argumenten van de kiezers die wél gekomen zijn en die wel één van de drie opties hebben aangekruist. We weten maar één ding: de uitslag.

Er zijn echter allesweters die  mening van  burger op waarde weten te schatten. Gek genoeg sluit die interpretatie altijd aan bij het eigen gelijk, nóóit bij dat van een ander. Het CDA had en heeft dat lef wel. Dat heet: verantwoordelijkheid nemen. Je kan niet zeggen: “ik ben vóór het Land van Cuijk, maar meer dan driekwart van de kiezers ziet dat niet zitten. Jammer, maar we doen het tóch.”

Wat zou doordrammen voor gevolgen hebben? Nóg minder vertrouwen in de politiek. Wat zegt dat eigenlijk over het volksvertegenwoordigende karakter van deze raad, als hij een beslissing neemt die op nog geen 23% steun van de kiezers kan rekenen?

Nérgens in het initiatiefvoorstel staat dat Grave zelfstandig blijft. Nérgens staat dat er een herindeling Cuijk-Grave-Mill komt. Er staat inderdaad wel dat de basis voor één gemeente Land van Cuijk te smal is (op dit moment). Dat is namelijk zo. De steun voor één gemeente Land van Cuijk was 23 en géén 53 procent. Het CDA heeft géén acht zetels gehaald. Wij zien deze gegevens als harde feiten onder ogen. Net zoals klip en klaar is dat Mill al veel eerder besloten heeft niet op te gaan in één gemeente Land van Cuijk.

De LPG heeft ook geen acht zetels gehaald. En er was evenmin een meerderheid voor behoud van zelfstandigheid. Wel leek of lijkt een meerderheid van de opgekomen kiezers te voelen voor een herindelingsvariant. Maar zelfs die conclusie is interpretatie. Het kan namelijk best zo zijn dat een Land van Cuijk-stemmer een kleinere fusie lariekoek vindt en dán liever een zelfstandige gemeente Grave houdt. Je weet het niet. Zo waren er ook CDA-stemmers vóór een zelfstandige gemeente Grave.

Democratie is: de uitslag respecteren

Er zijn ongetwijfeld mensen die achteraf dachten: had ik maar… Het is net als met de Brexit. Maar ook daar geldt: uitslag is uitslag. Kaal en hard. Je moet fair zijn: als de uitslag tegenvalt, moet je je verlies nemen. Het CDA doet dat. Dat is namelijk democratie ten voeten uit.

Er is echter wel een groot verschil tussen de referenda die wij hebben gehad of het Brexit-referendum. We moeten en wij gaan terug naar de kiezer. Zo snel mogelijk. Mogelijk. Uiterlijk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar zo mogelijk eerder. Het initiatiefvoorstel van LPG en CDA is niet het einde van een proces, de laatste klap, een sluitstuk, maar een begin.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.