26 januari 2020

CDA: Ondanks coalitiebreuk samenwerken in de raad

Het CDA heeft kennisgenomen van het besluit van de LPG om de samenwerking binnen het College van Burgemeester en Wethouders op te zeggen. 

In het raadsprogramma 2018-2022 hebben LPG en CDA afgesproken dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zich uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zouden uitspreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Naast de optie ‘behoud van zelfstandigheid’ zou de kleinere fusievariant ‘Cuijk-Grave-Mill’ voorgelegd worden. Besluitvorming binnen de gemeenteraad van Cuijk heeft deze herindelingsoptie onmogelijk gemaakt. Dit feit leidt bij de LPG tot de conclusie dat hierdoor teruggevallen wordt op ‘zelfstandigheid’, het CDA komt op basis van hetzelfde tot een andere conclusie.

De keuze van (de inwoners van de gemeente) Mill en Sint Hubert voor aansluiting bij het Land van Cuijk heeft grote gevolgen voor de gemeente Grave. Het CDA is van meet af aan duidelijk geweest dat een zelfstandige gemeente Grave niet duurzaam is. Het gaat het CDA om de mensen. Het is daarom belangrijk dat de dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp gegarandeerd wordt. Aansluiten bij (de ambtelijke organisatie van) het Land van Cuijk is daartoe, op dit moment, de enige serieuze mogelijkheid.

Het CDA vindt het belangrijk dat besluiten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente genomen wordt door goed geïnformeerde burgers. 

De feiten dat het raadsprogramma op het punt van de bestuurlijke toekomst achterhaald is, de dienstverlening aan de burgers door de ontmanteling van de werkorganisatie CGM een probleem wordt en doordat de LPG uit de coalitie is gestapt, heeft de CDA-fractie aansluitend daarop besloten terug te vallen op het verkiezingsprogramma 2018-2022, dus vóór één gemeente Land van Cuijk.

Het belang van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt gediend door een positief-kritisch gemeentebestuur dat in een goede sfeer constructief samenwerkt met alle in de raad vertegenwoordigde partijen. Het CDA blijft zich daarvoor onverminderd inzetten. 

Alex van Megen (fractievoorzitter)

Jochem Jacobs

Roland Eijbersen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.