06 juni 2018

CDA stelt vragen over busverbinding naar Wijchen

Voor een aantrekkelijke woon- en vestigingsgemeente zijn goede en betrouwbare verbindingen noodzakelijk. Goede verbindingen, zeker ook per OV, zijn van belang voor een verdere duurzame economische ontwikkeling van Grave. Het busstation in Grave biedt momenteel verschillende aansluitingen en overstapmogelijkheden in diverse richtingen.

Grave neemt qua concessiegebieden een bijzondere positie in. Grave ligt op de grens van twee concessiegebieden (Arnhem-Nijmegen en Oost-Brabant); met voor ieder gebied een eigen concessieverlener.

Recent is besloten door Gedeputeerde Staten van Overijssel, Gelderland en Flevoland dat onder meer de concessie Arnhem-Nijmegen op zal gaan in de nieuwe concessie Rijn-Waal. Hier liggen kansen voor Grave. Er bestaat immers al langer een brede wens in Grave voor een rechtstreekse busverbinding van en naar Wijchen.

Daarnaast maakt de huidige, concessiegrensoverschrijdende lijn 99 (Nijmegen – Grave – Uden) straks ook (mede) onderdeel uit van de concessie Rijn-Waal. Ook hier liggen kansen voor Grave, door bijvoorbeeld in te zetten op een versnelling van deze verbinding en/of in Uden een koppeling te maken met het Volans netwerk, zodat meer plaatsen in Brabant vanuit Grave sneller en rechtstreeks bereikbaar zijn.

 

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 5 juni jl. heeft het CDA de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe kijkt het College aan tegen het voorstel voor drie grote busconcessies in Oost-Nederland, en specifiek de positie die Grave inneemt?
  2. In hoeverre is het College bereid de wens voor een rechtstreekse busverbinding met Wijchen, als onderdeel van de nieuwe concessie, onder de aandacht te brengen bij de concessieverlener?
  3. In hoeverre is het College bereid om te onderzoeken of in de nieuwe concessie met de grensoverschrijdende lijn 99 (Nijmegen – Grave – Uden) een kwaliteitsslag te realiseren is?

Tijdens de vergadering heeft Ben Peters namens het College aangegeven dat de wens voor de busverbinding naar Wijchen inmiddels bij de provincie is neergelegd en ook de komende periode hiervoor aandacht te vragen.De eerste stappen voor een rechtstreekse bus naar Wijchen vanuit Grave zijn hiermee gezet.

 

Namens de fractie van het CDA Grave

Wietse Burger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.