08 juli 2020

CDA vóór excuses en raadsenquête Scheepswerf Grave

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave wil dat het college van burgemeester en wethouders bereid is tot excuses voor het faillissement van de Graafse scheepswerf en de grote gevolgen daarvan voor heel veel mensen. Ook wil het CDA dat een raadsenquête de onderste steen bovenhaalt. Dat heeft fractievoorzitter Alex van Megen bij de algemene beschouwingen gezegd.

Excuses maken weg vrij naar oplossing

Vorig jaar is Grave in cassatie gegaan, nadat het Gerechtshof in Den Bosch de gemeente veroordeeld had. Volgens het Hof heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld. Daarom moest Grave schade vergoeden. Het precieze bedrag moest in een aparte, zogenaamde 'schadestaatprocedure', nog worden bepaald. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep te verwerpen. Het CDA vindt dat de gemeente nú verantwoordelijkheid moet nemen door bereid te zijn excuses aan te bieden. Daarmee wordt de angel uit de persoonlijke verhoudingen gehaald en kan worden gezocht naar een gezamenlijke oplossing. Afwachten en jarenlange procedures kosten handen vol geld. De wettelijke rente is fors, de advocaat niet goedkoop en de curator kost iedere dag geld. Waarop wethouder Lemmen de kosten rondom de ton en later tussen de 0 en 500.000 euro baseert, is niet duidelijk geworden.

Betrouwbare overheid moet met billen bloot

Alex van Megen (CDA): Wij roepen het college op niet te wachten tot het arrest van de Hoge Raad. De zeebeving is geweest, de vloedgolf reëel. Het is tijd om de schade zoveel mogelijk te beperken - niet alleen financieel. Dat kan door bereid te zijn publiekelijk excuses aan te bieden aan allen die direct of indirect getroffen zijn door de handelswijze van het gemeentebestuur. Alleen dan hebben oplossingsgerichte gesprekken hetzelfde vertrekpunt en een gemeenschappelijk doel. Rechtvaardigheid is geen voer voor juristen, maar moet je - als betrouwbare overheid - aanbieden door verantwoordelijkheid te nemen. Wacht hier niet mee!”

Alleen raadsenquête met direct-betrokkenen van toen doet recht

Het CDA is van mening dat er lessen getrokken moeten worden uit het verleden. Verantwoording afleggen doe je evenzeer door een diepgravend onderzoek in de stellen. Alleen als je de onderste steen bovenhaalt, alle informatie verzamelt en in het openbaar betrokkenen (onder ede) verhoort, doe je recht aan hetgeen er is gebeurd. Het volstaat niet om het huidige college aan de tand te voelen. Het CDA wil dat de verantwoordelijken van toen getuigen en dat de raad ook kritisch is op zichzelf en de eigen rol in besluitvormingsprocessen of wat betreft zijn controlerende taak. Het raakt immers ook de bestuurlijke integriteit. Het onderwerp is groot en belangrijk genoeg voor een onderzoek door de raad. De meerderheid van de raad vond het te vroeg om te besluiten tot een dergelijk onderzoek, maar heeft de eerste stap gezet. In november, nog voordat de Hoge Raad uitsluitsel geeft, stelt hij een onderzoeksverordening vast. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.