10 oktober 2018

Collegebezoek aan Gassel

Maandag 8 oktober heeft er ‘s avonds, in de Viersprong in Gassel, een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bewoners van Gassel en het College van de gemeente Grave. Een jaarlijks terugkomende bijeenkomst dat kort gezegd ook wel het Collegebezoek wordt genoemd en als doel heeft om informatie uit te wisselen tussen de Collegeleden en inwoners. Daar was tijdens deze avond ook sprake van. De Dorpsraad Gassel zat deze vergadering voor en heeft ook nu weer gezorgd voor een uitstekende bijeenkomst. Zo liet ook wethouder Peters (CDA) weten dat hij ontzettend heeft genoten van de avond. Wethouder Peters: "Zulke avonden geven je energie. Het is ontzettend leuk om met mensen over verschillende onderwerpen in gesprek te gaan."

Na een korte introductie van het nieuwe College werd de zaal, bestaande uit circa 30 mensen, ruimte geboden om vragen te stellen. Vragen die konden variëren en over alle onderwerpen mochten gaan. Zo werd al snel duidelijk dat de inwoners van Gassel het wilden hebben over de thema’s groenvoorziening, duurzaamheid, speelterreinen, wegen en parkeerplaatsen en communicatie. Over elk thema werden enkele vragen gesteld die door de desbetreffende wethouder werden beantwoord. Zo ging wethouder Joosten (LPG) in op vragen rondom de groenvoorziening en speelterreinen en was het wethouder Peters (zie foto) die aan het woord kwam bij vragen rondom duurzaamheid, communicatie en wegen.

In de ronde daarna gingen leden van het College individueel in gesprek met kleine groepjes waarin ieder de mogelijkheid kreeg om vragen te stellen die te maken hadden met de betreffende portefeuillehouder. Zo werden er onder andere vragen aan burgemeester Roelvink gesteld over het thema veiligheid en kon wethouder Henisch (LPG) vragen beantwoorden over het thema WMO.

Afsluitend op de avond konden aanwezigen nog gebruik maken van de bar om samen een drankje te doen en in een informele setting de overgebleven vragen te stellen aan het College. Tot in de late uurtjes werd goed gebruik gemaakt van de diensten die de Viersprong te bieden had en kon er worden teruggekeken op een zeer geslaagde avond.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.