17 maart 2020

Coronavirus en stand van zaken ondernomen acties

Ons land, de hele wereld, maar ook inwoners uit onze stad en dorpen hebben te maken met de impact van de verspreiding van het coronavirus. Inmiddels heeft de overheid op advies van deskundigen de nodige maatregelen getroffen om een ongecontroleerde verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. De samenleving lijkt tot stilstand te zijn gekomen: Mensen werken thuis, scholen zijn dicht en ook de horeca bedrijven zijn gesloten. De maatregelen raken ook onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Afgelopen weekend heeft CDA-raadslid Roland Eijbersen het Graafse College van B&W gevraagd naar de stand van zaken omtrent de acties die ondernomen zijn binnen onze gemeente. Het College is gekomen met een raadsinformatiebrief met o.a. informatie over de dienstverlening aan burgers, sluiting van scholen/kinderdagverblijven en hulp aan onze ondernemers.

De brief is via deze link na te lezen. 

CDA Grave wenst iedereen sterkte toe in deze moeilijke tijden. Let een beetje op elkaar en blijf gezond! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.