06 november 2018

Cuijk wil zekerheid van Grave

Op 5 november heeft de gemeenteraad van Cuijk zich gebogen over de brief van Grave. Op de vraag of Cuijk openstaat voor een onderzoek naar een fusie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert (CGM) wordt geen antwoord gegeven. "Wij zijn in afwachting van de resultaten van het plan van aanpak herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis dat momenteel door bureau Seinstra van de Laar wordt uitgewerkt. Daarnaast willen we een uitspraak van de gemeenteraad van Grave of hij kiest voor een CGM-fusie of voor zelfstandig blijven."

Beraadslagingen

GroenLinks spreekt zich uit voor één gemeente Land van Cuijk en is tegen een kleinere variant, of het nu om Sint-Anthonis, Boxmeer en Cuijk (ABC) of CGM gaat. De lokale partij Algemeen Belang Cuijk vindt die redenering, die ook Liberaal Land van Cuijk omarmt, vreemd omdat één gemeente Land van Cuijk niet tot de mogelijkheden behoort, omdat Mill en Grave daarvoor nadrukkelijk niet kiezen. Algemeen Belang wil boter bij de vis: Grave moet vóór 1 juni aangeven onvoorwaardelijk met Cuijk en Mill samen te willen smelten. De SP vindt één gemeente van Cuijk, Grave en Mill 'veel natuurlijker', maar vindt het niet kies om te gaan daten met twee partijen, dus zowel met Boxmeer en Sint Anthonis als met Grave en Mill. De Partij van de Arbeid zit meer op de lijn van Algemeen Belang: "We moeten de optie CGM serieus nemen, zeker nu er beweging is bij Mill en Grave. Die moet je koesteren." Dat koesteren ziet Liberaal Land van Cuijk niet zitten. De grootste fractie van Cuijk gaat er met een gestrekt been in. "Grave vraagt naar de bekende weg. Wij houden niet van half werk, dus een fusie met slechts twee andere gemeenten willen we niet." Bijzonder aan deze redenering is dat Cuijk momenteel werkt aan een herindeling met Boxmeer en Sint Anthonis en wie kan tellen komt dan óók op drie en niet op vijf. Liberaal Land van Cuijk verwacht dat Noord-Brabant na de Provinciale-Statenverkiezingen Grave en Mill verplicht aan te sluiten bij de fusie, als zij dat niet eerder uit eigen beweging doen. "De provincie gaat zich na de verkiezingen echt wel bemoeien met onze 'speelkameraadjes'," is de verwachting. Op veel waardering en respect kan de gemeenteraad van Grave bij Liberaal Land van Cuijk niet rekenen, ook al spreekt de hele raad waardering uit voor "de uitnodiging van de gemeenteraad van Grave om hem te helpen bij de te maken keuze voor de bestuurlijke toekomst". Ook zegt Cuijk: "In het plan van aanpak is ruimte opgenomen om de combinatie Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis af te wegen tegen de varianten Land van Cuijk en een CGM-herindeling." Burgemeester Hillenaar is van mening dat Grave de kaarten teveel tegen de borst houdt en "iets teveel voorbehouden maakt". Hij bevestigt dat één gemeente Land van Cuijk nu niet aan de orde is, maar dat de trein Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk wél rijdt. Begin december ligt het plan van aanpak op tafel en vóór het zomerreces ligt het herindelingsontwerp voor.

Herindeling ABC betekent niet het einde van de werkorganisatie CGM

Misschien interessanter dan het voorspelbare antwoord van Cuijk op de Graafse vraag, is de unanieme uitspraak dat "een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis niet betekent dat werkorganisatie CGM ophoudt te bestaan." CDA en D66 spreken hardop uit dat uitbreiding van CGM met Boxmeer en Sint Anthonis misschien zelfs de voorkeur geniet boven ontvlechting.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.