06 januari 2020

D’n Opsteker voor de vrijwilligers van Catharinahof

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Grave werd door burgemeester Roolvink D’n Opsteker uitgereikt. Ieder jaar wordt deze onderscheiding uitgereikt aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers om deze het zonnetje te zetten.

Dit jaar mochten de vrijwilligers verbonden aan Catharinahof D’n Opsteker ontvangen uit handen van de burgemeester. De 180 vrijwilligers zorgen door hun inzet ervoor dat Catharinahof bruist van activiteiten en zij zien om naar de mensen waarover zij zich ontfermen.

In zijn nieuwjaarstoespraak stond de burgemeester stil bij de grote onderwerpen van 2019 waarover de gemeenteraad zich boog. Expliciet werden Sportpark Kranenhof en de gemeentelijke bezuinigingen genoemd. De burgervader wees op de grote publieke belangstelling bij deze onderwerpen en herhaalde zijn oproep om respectvol met elkaar om te gaan. De burgemeester gaf aan dat er in het komend jaar weer veel aandacht uitgaat naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de gemeente Grave.

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst namen vele vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, bedrijfsleven, als ook inwoners de gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor 2020. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.