14 april 2020

Drijfzandcollege verwerft géén enkele steun in Graafse raad

CDA: LPG, Keerpunt 2010 en VVD moeten werken aan vertrouwen

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave staat open voor samenwerking met het nieuwe college van burgemeester en wethouders, maar is van mening dat het nu aan LPG, Keerpunt 2010 en de VVD is om het vertrouwen van de vier overige partijen in de raad te winnen. Géén van de vijftien raadsleden sprak vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders uit in een motie die met die strekking op tafel lag. Dat is in Nederland nog nooit vertoond en belooft veel voor de toekomst.

De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp hebben recht op een stabiel gemeentebestuur aldus de christendemocraten. Toen de coalitiebreuk tussen LPG en CDA zich aftekende, stelde het CDA zich van meet af aan constructief op. “Wij voelen ons geen coalitie, wij voelen ons geen oppositie, wij voelen ons verantwoordelijk, “ aldus fractievoorzitter Alex van Megen in de raadsvergadering van 30 januari. De uitgestoken hand leidde ertoe dat wethouder Ben Peters (CDA) zich met zijn alom gerespecteerde toewijding blééf inzetten voor de gemeente Grave.

De klomp van het CDA brak toen de LPG vóór de niet-neutrale vraag voor de opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van Grave en tégen een eigen voorstel voor de raadsbreed gewenste volksraadpleging. Daarbij is de grootste partij akkoord gegaan met die absurde voorwaarden die Keerpunt 2010 aan het geheel verbond, waaronder een bijsluiter voor inwoners met afstanden in kilometers en gemeentenamen, het verbod op gebruik van de naam ‘Land van Cuijk’ en een opkomstpercentage dat de verbeelding tart. De wethouder, het bestuur en de fractie hebben vervolgens in gezamenlijk overleg besloten dat het CDA geen deel meer kón uitmaken van het college. Het CDA wil geen verantwoordelijkheid dragen voor beleid dat zich richt op irrealistische en onbetaalbare ‘zelfstandigheid’ van de gemeente Grave.

Het CDA heeft bij de (verwachte) benoeming van een nieuwe wethouder géén vertrouwen uitgesproken in het college van burgemeester en wethouders en daarom tegen een – eigen! – motie van die strekking gestemd. De nieuwe coalitie gaf geen enkele openheid van zaken. Het gebrek aan transparantie en het onvoldoende zicht op stabiele samenwerking vroeg om duidelijkheid: waar zit het vertrouwen van de raad in het college? Hierom heeft de CDA-fractie het signaal afgegeven dat het neutraal staat tegenover de nieuwe coalitie en het college. Het is aan LPG, Keerpunt 2010 en VVD om te werken aan draagvlak in de gemeenteraad. Dat is noodzakelijk omdat de zelfstandig-Grave-coalitie van LPG, Keerpunt 2010 en VVD allesbehalve stabiel is. LPG en VVD maken zich namelijk – van harte – volledig afhankelijk van de fractie die het minste vertrouwen heeft in de overheid en het meeste tégen voorstellen van het college heeft gestemd. Deze raadsperiode heeft Keerpunt 2010 nog nooit vóór de kadernota, begroting, jaarrekening of bestuursrapportage gestemd. Geen enkel financieel stuk kon de goedkeuring van Keerpunt 2010 wegdragen. Het is dan ook een raadsel waarom LPG en VVD zich door de grillen van een kleine, maar doorslaggevende partij laten gijzelen. Omdat er geen transparantie betracht wordt over de afspraken die aan de zelfstandigheidscoalitie ten grondslag liggen, lijkt de prijs die voor (tijdelijk zicht op) zelfstandigheid betaald wordt erg hoog. Opvallend is dat een fractie die continu pleit voor openheid en tegen achterkamertjespolitiek, geen open kaart speelt nu Keerpunt 2010 aan de knoppen van coalitie, college en gemeente draait.

Het CDA ligt niet op ramkoers, maar verbindt zich op generlei wijze aan de bestuurlijke en financiële ramp-koers die LPG, Keerpunt 2010 en VVD uitzetten. Het is aan deze partijen en aan hun mannen en vrouw in het college om met goede voorstellen de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp alsmede de gemeenteraad tegemoet te treden. Goede, realistische en resultaatgerichte voorstellen zullen wij steunen. Onder die voorwaarden is het CDA bereid de hand uit te steken om het gemeentebestuur uit het moeras te trekken, waarin de drijfzandcoalitie Grave heeft gebracht.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.