25 september 2019

Eerste motiemarkt groot succes! CDA Grave gaat voor 7 ideeën!

Op 25 september was de begane grond van het Graafse stadhuis omgetoverd tot een heuse markt. Tijdens de motiemarkt konden inwoners, organisaties en lokale verenigingen ideeën presenteren aan de politieke partijen om onze gemeente nog beter te maken. Tijdens deze avond werden 13 uiteenlopende ideeën gepresenteerd. Het CDA had speciaal voor dit event een klein team samengesteld die met de idee inbrengers in gesprek ging.

CDA raadslid Jochem Jacobs is tevreden over de motiemarkt. “We hebben als team alle ideeën beoordeeld op punten van originaliteit, haalbaarheid, financiën en bijdrage aan de leefbaarheid in onze stad en dorpen. Op een laagdrempelige manier konden we met inwoners en organisaties in gesprek over hun ideeën.”

De ideeën die werden gepresenteerd konden door de Graafse politieke fracties geadopteerd worden. Het CDA was trots op de inbreng van alle ideeën en het enthousiasme, maar moest keuzes maken. Niet in de eerste plaats omdat er maar beperkt budget beschikbaar is (in totaal 10.000 euro), maar ook omdat de ideeën qua aard en omvang, maar ook qua volwassenheid van elkaar verschillen. 

Het CDA adopteerde zeven ideeën.

Realiseren voetveerdiensten Grave-Nederasselt en Gassel-Nederasselt: Tijdens de Open Monumentendagen konden inwoners en toeristen al gebruik maken van deze veerdiensten. De initiatiefnemers vragen van de gemeente voornamelijk ondersteuning in het traject van de procedures. Het CDA team was zeer enthousiast over dit idee en ziet de realisering als een impuls voor het stadje en een verrijking.

Geef de mantelzorger een gezicht: Het opzetten van een praatgroep die activiteiten voor mantelzorgers gaat organiseren. Aangezien mantelzorgers het zwaar hebben, was het CDA team gelijk  enthousiast dat dit initiatief de nodige steun zou moeten krijgen. Mantelzorgers verdienen waardering en een plek van ontmoeting.

Aanleggen stroomkast voor evenementen Bikkelkampplein: Om de sociale cohesie in Grave-west te bevorderen zou een stroomvoorziening kunnen bijdragen zodat het organiseren van onder andere evenementen een stuk makkelijker zou worden. Het CDA team zag dit idee als een stimulans voor de wijk.

Verbouwing wijkcentrum Esterade: De inrichting van deze belangrijke ontmoetingsruimte in de wijk is sterk verouderd. Alhoewel er veel aanpassingen en vernieuwingen gewenst zijn, was het team ervan overtuigd dat de gemeente een beperkte bijdrage hierin moest leveren.

Clean-up Grave: Het aantrekkelijker en milieuvriendelijker maken van onze gemeente door vermindering van afval en plastic door o.a. het delen van informatie en speciale afvalbakken.

Lokaal energieakkoord: Het realiseren van een lokaal energieakkoord tussen gemeente en maatschappelijke partijen om te komen tot afspraken om Grave in 2030 energie-neutraal te maken. Alhoewel er meerdere regionale visies op de rol staan, geloofde het CDA team dat ook voor dit initiatief, zij het beperkt, budget vrij moet worden gemaakt.

Het zevende idee wat het CDA adopteerde was van mevrouw Willems die wees op het ongemak en de gevaren van de onduidelijke aanwijzingen van de huisnummers ingang Hoofschestraat en Infirmerie. Voor het CDA was deze inbreng al gelijk voldoende reden voor actie omdat het de veiligheid betrof van de inwoners omdat hulpdiensten bijvoorbeeld hiervan problemen zouden kunnen ondervinden. Toen het CDA bij de griffie aangaf dat wij dit idee wilden adopteren, gaf burgemeester Roolvink al aan dat hij dit idee zou adopteren.

Raadslid Roland Eijbersen is onder de indruk van de motiemarkt. “Niet alleen de organisatie was prima verzorgd, maar de betrokkenheid van onze inwoners was zeer groot. We hebben als CDA goede gesprekken kunnen voeren. Helaas kunnen we niet alle ideeën adopteren, maar persoonlijk ben ik blij dat we de ideeën van de veerdiensten en de mantelzorgers hebben kunnen adopteren. Dat is ook wel symbolisch: Plezier en omzien naar elkaar gaan hand in hand in samen. Het vervolg is nu dat de contactpersonen van de fracties met de idee inbrengers om tafel gaan om moties voor te bereiden. Want ideeën zijn leuk, maar uiteindelijk gaat het om de realisering ervan!”

De top 3 van ideeën, die het meest door de politieke fracties werden omarmd, waren de ideeën van de veerdiensten, mantelzorgers en clean-up Grave. Dit maakte burgemeester Roolvink aan het einde van de avond bekend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.