11 mei 2019

Fractieblog (11): Hoe plekken uit het verleden het heden inspireren

Op vrijdagavond 10 mei organiseerde de Wijkraad Binnenstad in de bibliotheek de jaarbijeenkomst. Een mooie opkomst, ik schat ruim 80 mensen, met aansprekende thema’s. Leuk om te zien dat een bibliotheek eigenlijk een multifunctioneel gebouw is.

Jeroen van Eerden, als kundig voorzitter van de Wijkraad Binnenstad, verwelkomde iedereen en gaf een inkijkje in de activiteiten die in 2018 en 2019 zijn ondernomen. Ook stond hij nadrukkelijk stil bij de rol van de Wijkraad, die een verbinding wil zijn tussen de inwoners van de binnenstad en de gemeente. Ideeën aandragen, meedenken en overleggen met de gemeente, uitdrukkelijk niet als inspreker bij de gemeenteraad optreden en géén (!) buurt barbecues organiseren. Humor hebben ze wel bij de Wijkraad. Op deze avond had de Wijkraad drie interessante thema’s die ik even zal nalopen.

Thema 1: Energie coöperatie

Peter Linders, deskundige op het gebied van duurzaamheid, vertelde op zijn enthousiaste en persoonlijke wijze over hoe je als inwoner van de binnenstad tegen duurzaamheid aan kan kijken. ‘Van dringend naar dwingend’ was de titel van zijn prikkelende presentatie. Inmiddels gebeurt er al heel veel in Grave: energiebesparing, PV aanleggen i.c.m. asbest sanering, isolatie. Het Energie Café is opgericht. Bij al deze activiteiten zijn inmiddels een paar honderd mensen betrokken. De droom van Peter? Het eerste duurzame vestingstadje te zijn. Maar hoe? Om Grave energieneutraal te laten zijn, moeten er 144 windmolens worden neergezet. En dat willen we niet. Dilemma?! Waarom geen zonnefolie leien op de Elisabethkerk?

Peter benadrukte dat de gemeente Grave openstaat om met duurzaamheid bezig te zijn, maar dat het vooral de inwoners zelf zijn die elkaar moeten inspireren en goede voorbeelden kunnen aandragen. En er zijn kansen! Peter wees op de renovatie van Thompsonbrug en de wens van een waterkrachtcentrale. Energieopwekking voor lokaal gebruik, mogelijkheden om als particulier zelf te investeren… rond 1 juli zal er meer concrete communicatie volgen. Ik ben reuze benieuwd. Zelf heb ik gezien dat zo’n toekomstige droom van een waterkrachtcentrale mensen enthousiasmeert. Als lokale CDA afdeling hebben we dit idee omarmt in ons eerdere verkiezingsprogramma en ook in het bestuursprogramma is dit punt opgenomen.

Tot slot wees Peter erop dat er wel heel veel kan. Maar ook dat je er in moet willen investeren. Misschien wat minder ver op vakantie, en dan jouw huis isoleren? Wat kun je zelf morgen doen? Die vraag nam ik mee naar huis en ik bedacht me: “Ik ga de websites die hij noemt promoten.” Nu hierbij: Kijk eens op www.duurzaamgrave.nl en www.brabantwoontslim.nl

En geef je op voor het Energie Café van 1 juli a.s. om 19 uur in Café Oud Grave.

Ik hoop dat Peter tevreden is met deze promotie.

Thema 2: Prinsenstal

Als inwoner vind ik de Prinsenstal een verloederd, triest en verwaarloosd Graafs gebied. Maar dat gaat echt veranderen. Arno van Tilburg van ontwikkelaar Stam en De Koning gaf met zijn team een update in waar ze staan en via mooie tekeningen hoe de Prinsenstal eruit gaat zien. Er komen 84 huur- en koopappartementen die samen met verschillende kijklijnen een mooi geheel vormen. Een deel van die appartementen zal ook voor de huursubsidie in aanmerking komen. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee, zodat ook de onderkant van de woningmarkt wat meer aanbod in Grave krijgt. Inmiddels hebben ruim 1.060 geïnteresseerden zich gemeld voor dit project.

Maar voor dit project moesten er eerst een aantal hobbels worden genomen: Rekening houden met explosiegevaar van boten, vleermuizen en archeologie. Inmiddels is het laatste stuk asbest gesaneerd. Voor 1 oktober a.s. is het streven om de fundering van het zuidelijke deel gestort te hebben en hier is het vergunningstraject voor opgestart. De heer van Tilburg prees de samenwerking met de gemeente (wethouder Peters) en wees juist op het trage acteren van het Waterschap.

De Wijnberg zelf zal een extra vleugel krijgen in dezelfde bouwstijl. Aan de zijde van de Brugstraat worden 3 typische Graafse woningen neergezet. De flat krijgt een extra schil, zal worden afgetopt en worden voorzien van glazen koepels en PV. Een parkeerdek zal overdekt worden met een daktuin en in de Oliestraat komt een extra straat om toegang tot de parkeerplaats te verlenen. Een heuse Prinsenstal aan de zijde van de kade wordt neergezet… het doel is om dit alles in het voorjaar van 2022 gerealiseerd te hebben. Het enthousiasme van de sprekers was aanstekelijk en Van Tilburg sloot af met: “We bouwen niet voor leegstand, maar voor gelukkige mensen.”

Nadat de foto’s en het enthousiaste verhaal waren ingedaald bij mij, mijmerde ik een beetje. Grave zal vanaf de Jan van Cuykdijk er écht heel anders uit gaan zien over een paar jaar. Eindelijk!

Thema 3: Project maatregelen wateroverlast Trompetterstraat e.o.

De heer Stan de Laat gaf meer uitleg over dit project. Hij adresseerde gelijk een misvatting: In eerdere instantie dachten velen dat de straten in de binnenstad zouden worden opgebroken en dat daarmee dit deel van de stad tijdenlang niet bereikbaar zou zijn. Niets is minder waar. De capaciteit van het riool van de Trompetterstraat wordt significant vergroot en er zal onderzoek worden gedaan om sommige delen af te koppelen (zoals dak van de AH). Tegelijkertijd wordt het gebied van de Trompetterstraat en eromheen, in lijn met de visie en input van West8, opnieuw ingericht met groen, wegverharding, trottoirs, openbaar verlichting en snelheidsbeperkende maatregelen.

Wel is het zo dat Brabant Water en Enexis hebben aangegeven een aantal leidingen in de binnenstad te willen vervangen (uiterlijk 2023), maar deze leidingen liggen doorgaans onder de stoepen en dit zal niet leiden tot grote afsluitingen van straten, natuurlijk wel tot mogelijk wat ongemak. De gemeente zelf heeft geen grote werken gepland in de binnenstad.

Met het vergroten van de afvoercapaciteit in de Trompetterstraat hoopt de gemeente de waterproblemen zoals we een paar jaar geleden hadden, te voorkomen.

Drie-eenheid Velp

Voorafgaand aan de bijeenkomst van de Binnenstad Wijkraad had ik een bezoek gebracht aan het Kasteelklooster Bronckhorst te Velp. Hier was een mooie bijeenkomst georganiseerd. De reden was symbolisch, de haan zit weer op de toren en er werd stil gestaan dat de Drie-eenheid weer compleet was. De belangstelling voor deze bijeenkomst was vrij groot en ook wethouder Peters (CDA) mocht namens de gemeente de Drie-eenheid alle goeds toewensen.

Op deze bijzondere en spirituele plaats in Velp werd druk gepraat over de renovatie van de toren, waarbij een heuse relikwie werd ontdekt (zie foto onder). De tuin was open voor bezoek en ook het Ambacht Centrum Grave presenteerde zich.

Zelf had ik in de tuin van het klooster een hartelijk en open gesprek met drie jonge inwoners van het AZC die op regelmatige wijze vrijwillige klusjes op deze plaats verrichten. We gingen in op hoe zij Nederland ervaren, het bespreken van culturele verschillen en het leven op het AZC in Velp.

Tot slot

Het was voor mij een volle dag. Eerst de drukte op mijn werk en daarna de bijeenkomst in Velp en Grave. Terugdenkend aan deze bijeenkomsten zag ik een rode draad. Er is groot enthousiasme om nieuw leven in te blazen bij toonaangevende plekken uit het verleden in onze gemeente. Daarmee wordt onze eigen omgeving een stuk mooier. Want waar mensen met elkaar aan iets werken, ontstaan verbinding en nieuwe inspiratie.

Roland Eijbersen

Raadslid CDA Grave

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.