26 oktober 2018

Fractieblog (5): Financieel rentmeesterschap oftewel Open brief aan Léon Kamps

Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave legde tijdens de commissie Ruimte raadslid Jochem Jacobs (CDA) de vraag voor wat zijn partij verstaat onder financieel rentmeesterschap. Hij riep ondergetekende op te komen met een Open brief. Bij dezen.

Onze missie: het betere Grave

De meeste mensen willen het beter doen en geloven iedere dag in nieuwe kansen. Bestuurders delen dat optimisme. Je merkt dit vooral in de aanloop naar verkiezingen en in de periode direct daarna. Net als de andere partijen heeft het CDA het beste voor met Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het betere Grave dat wij voor ogen hebben, begint bij een sterke samenleving waarin mensen zich veilig voelen, omdat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er, als het aan ons ligt, alléén voor. Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Mensen hebben directe invloed op hun eigen leefomgeving. Dat vraagt om een dienstbare overheid, die de hand uitsteekt naar burgers, bedrijven, verenigingen en organisaties. Deze missie maakt dat bij het CDA leefbaarheid op 1 staat. De begrotings- en ombuigingsvoorstellen leggen wij langs déze principiële meetlat.

Rentmeesterschap: meer dan beheren en beheersen

In de kern draait het om verschillende vormen van verbondenheid-in-dienstbaarheid. Rentmeesterschap zien wij evenzo: het gaat hier vooral om een besef van verbondenheid tussen de generaties. Mede daarom vinden wij duurzaamheid, zorg voor natuur en cultuur zo ontzettend belangrijk. We hebben onze natuur, onze cultuur en onze gezamenlijke gemeenschap geërfd van onze (voor-)ouders en te leen van onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang, onze eigen woonplaats (of gemeente) en onze eigen tijd. Oók op financieel gebied. Beheren en beheersen (van natuur, cultuur, gemeenschap, gemeente en geld) zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. Het CDA gáát daarvoor, in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Landelijk heet dat: voor een land dat we door willen geven.

Eerst de mensen, dan de cijfers

Leefbaarheid (nu) en rentmeesterschap (met het oog op de toekomst) gaan hand in hand. De oplossing voor de financiële vragen waarmee onder andere de gemeente Grave kampt, ligt niet in de toekomst, maar moet nú gevonden worden. Het CDA neemt die verantwoordelijkheid en gaat daarvoor het gesprek aan met de andere partijen in de raad. Als het moeilijk wordt lopen wij niet weg, maar gaan wij met het eerlijke verhaal naar de burger. Daarbij laten we zien dat we met de stofkam door de begroting zijn gegaan, dat we de hand zoveel mogelijk op de knip houden, maar dat we niet ten koste van leefbaarheid aan het boekhouden slaan. Eerst de mensen, dan de cijfers. 

De begroting in balans

Net als we landelijk bij slecht weer een bepaald begrotingstekort accepteren, als er maar zicht is op een meerjarig sluitende begroting, vindt ook CDA Grave dat we niet rücksichtslos moeten bezuinigen of de belastingen snoeihard mogen verhogen. Het gaat om het vinden van een bepaalde balans. Daarop houden we in onze gemeente zicht. Dat maakt dat we ruimte hebben om met de kernwaarden van leefbaarheid, saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid - in verbondenheid met degenen die vóór ons kwamen en met hen die na ons komen - keuzes te maken voor de begroting die vanavond vastgesteld wordt. Wij moeten de gemeente en haar beleidsruimte niet op slot zetten omdat we de klappen van rijksbezuinigingen en regionale solidariteit moeten opvangen.

Open werkwijze: ruimte voor de raad

Het CDA heeft zich vragend en open opgesteld in de aanloop naar de raadsvergadering. Er is intern gespard, er is een drukbezochte klankbordavond in Gassel geweest, de openbare werkbijeenkomst van de raad was constructief en oplossingsgericht. In veel gevallen zijn wij het met het college eens. Dat komt omdat burgemeester en wethouders een open dialoog mogelijk hebben gemaakt op basis van alle mogelijke ombuigingen. Bij diverse ombuigingen was er eerder sprake van realistisch begroten, dan van bezuinigen. Ook de adviezen "ja" dan wel "nee" waren niet politiek gekleurd, maar vooral pragmatisch. Zolang dat leidt tot ruimte voor de raad, vinden wij dat prima.

Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over individuen. Dat betekent dat wij het schild dat mensen moet beschermen niet willen verzwakken. De VVD is daar wel toe bereid, maar voor ons is het een no go. Leefbaarheid gaat over saamhorigheid, en dus over ontmoeting. In dat opzicht vinden wij het belangrijk dat de bibliotheek zicht moet hebben op het behoud van budget en vertrouwen van de gemeenteraad. Leefbaarheid gaat over samenleven in de breedste zin, en daarom over de kernendemocratie. Daar zetten wij volop in. Dat betekent dat wij weliswaar snappen dat, bijvoorbeeld, de idops beëindigd worden, maar niet dat wij dat bedrag zonder meer schrappen. Het werken aan een serieuze kernendemocratie met maximale burgerparticipatie betekent dat het vertrouwen van de gemeente in Escharen, Gassel, Grave, Velp en hun wijken vertaald wordt in een betekenisvol budget.

Rentmeesterschap

Als het aan het CDA ligt, bouwen we zó aan een beter Grave. Dat is rentmeesterschap pur sang. Maar het is meer. Het is ook verbonden zijn met vroegere en latere generaties. Daarom zijn we kritisch op de voortgang van "Historisch Grave" in de breedste zin (dus: met medeneming van de dorpen) en staan we het behoud van onze lokale identiteit, inclusief de dragers daarvan (monumenten, maar ook verenigingen enz.). Tegelijkertijd omarmen we duurzaamheid als nooit tevoren.

Een toekomst bouwen: hier, nu (en niet daar of straks)

En dan? Dan is het niet alleen de hand op de knip, maar ook de hand ophouden. Misschien beter gezegd: de open hand uitsteken en mensen uitleggen dat het bieden van de juiste zorg aan kwetsbare mensen betekent dat we veel uitgeven, bijvoorbeeld aan jeugdzorg. Maar ook dat we andere ontwikkelingen niet willen stilleggen. We buigen, binnen de kaders van onze principes, maximaal om. Dat betekent dat we kunnen kijken naar de uitgavenkant tot we eens ons wegen, maar daarmee zijn we er niet. Júist als het gaat om leefbaarheid (voor individuen en voor groepen), waar het gaat om saamhorigheid en rentmeesterschap, is het belangrijk dat we - uit solidariteit - de Graafse moed opbrengen om naar de inkomstenkant te kijken. De VVD en Liberaal Land van Cuijk Grave gingen ons voor.  Wij gaan dat gesprek aan. Vanavond. Want de oplossing vinden we in Grave. Vandaag. En niet in de regio en evenmin na deze raadsperiode. Wij zijn de raad van vandaag, wij bouwen aan een toekomst waarin we vertrouwen hebben. 

Doen jullie mee?

Veel groeten,

Alex van Megen, 
fractievoorzitter CDA Grave

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.