14 november 2018

Fractieblog (6):De prins treedt af, lang leve de nieuwe prins ….

De jaren 2017 en 2018: voor mij intensieve en leuke jaren al zeg ik het zelf. Jaren waarin ik veel mooie en vervelende dingen ben tegen gekomen en heb mogen meemaken. Nu zul je vast denken, Jochem gaat zijn nieuwjaarsrede houden. Misschien een beetje wel, maar nee. Waar ik het juist over wil hebben is mijn tijd als Prins van het Zandkruiersrijk. Een ervaring die je, zo zeggen velen, maar één keer echt goed meemaakt. Een unieke ervaring en tevens ook een zeer eervolle ervaring.

Voor hen die niet veel met carnaval hebben zal ik eerst even wat basisinformatie geven. Carnaval kan namelijk voor veel mensen misschien over komen als een tijd van feesten, drinken en vooral gek doen. Ik zal niet ontkennen dat dat klopt, hoewel ik er het afgelopen jaar toch ook achter ben gekomen dat carnaval veel meer is dan dat. Carnaval is een tijd van plezier en lol, maar tegelijkertijd is het ook een cultuur met een eigen set van regels en normen. Carnaval is iets wat al jaren bestaat en volgens wetenschappers gelijkenissen toont met de carnavalsvieringen in Mesopotamië zo’n 5000 jaar geleden. Het is eigenlijk een ritueel waarbij de maatschappelijke rollen worden omgedraaid. De normen over gewenst gedrag worden opgeschort en in de middeleeuwen werd carnaval vooral gebruikt als laatste mogelijkheid om je nog te buiten te gaan voordat de vastentijd begint. Tegenwoordig spreekt men niet meer zo veel meer over vastentijd en is carnaval een evenement op zichzelf geworden. Een evenement dat in veel delen van Nederland en daarbuiten over 4 maanden verspreid gevierd wordt met aan het eind een week volledig gericht op carnaval. Een week waarbij letterlijke alle rollen die je hebt in de samenleving komen te vervallen en je alleen nog maar bezig bent met Carnaval.

Toen ik als prins werd gevraagd kon ik bijna geen nee zeggen. Prins carnaval zijn is een hele eervolle functie. Je bent namelijk vertegenwoordiger van jouw carnavalsrijk. Jouw acties reflecteren het rijk dat je vertegenwoordigd. Een mooie functie, maar dus ook een belangrijke functie met daarbij veel verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden die ik, zeker in het begin, wat had onderschat. Waar ook ik de indruk had dat het tijdens carnaval lang leve de lol is, werd ik nu met het feit geconfronteerd dat er van mij ook wel bepaalde acties worden verwacht. Weliswaar wel leuke acties, maar zeker ook acties waarbij je rekening moet houden met de consequenties. Dit bracht voor mij veel uitdagingen met zich mee. Ik ben namelijk iemand die zich open en gemakkelijk opstelt en me, naar mijn mening, vaak toch minder bezig hou met de gevolgen van mijn acties. Zo lang als ik achter mijn actie sta was ik van mening dat ik niets fout kon doen. Echter ben ik er steeds meer achter gekomen, tijdens mijn periode in de politiek als ook tijdens mijn regeertijd als prins, dat de gevolgen van je acties een grotere impact kunnen hebben dan je soms inschat. Dat brengt je aan het twijfelen over dingen en heeft me ook doen reflecteren op de keuzes die ik maak in het leven. Waar ik mezelf juist vroeger afschermde van het maken van keuzes door mezelf zoveel mogelijk rationeel op te stellen en alle voor en nadelen af te wegen, ben ik juist nu meer van mening dat ik teveel mijn emoties laat spreken tijdens de afweging. Van beide gedachtes kan iets worden gezegd, maar het heeft mij doen inzien dat er geen goede manier is van keuzes maken. Situaties en interpretaties kun je van tevoren niet inschatten. Positieve of negatieve effecten kunnen hoe dan ook optreden. Het gaat erom dat je beseft dat je niet alleen in de wereld staat. Dat er mensen om je heen zijn die afhankelijk zijn van je keuze, waar je keuze van afhankelijk is, maar die je ook kunnen helpen met het maken van een keuze. Een keuze waar je gerust goed over mag nadenken, maar je vervolgens wel zelf achter moet staan. Binnen de carnavalscultuur is het je gevolg, bestaande uit je adjudant, nar, enz. en de raad van 11 waar je op terug kunt vallen op het moment dat je hulp nodig hebt met het maken van een keuze. Zij hebben de taak om de prins bij te staan zowel in het maken van zijn keuze als ook daarna.

In elk geval was dit jaar voor mij zowel een intensieve als ook zeker een zeer uniek jaar. Intensief omdat carnaval zich, ten opzichte van de afgelopen en aankomende jaren, voltrok in een korte(re) tijd. De laatste week van carnaval was wat vroeger dit jaar waardoor alles rondom carnaval in een vele kortere tijd plaats vond. Om die reden was het jaar misschien wat intensief, maar bracht die intensiviteit ook veel energie met zich mee. Positieve energie die zich aan het eind van de carnavalsperiode vertaalde naar tranen van verdriet. Verdriet omdat je beseft dat het voorbij is. Je als prins een bijzondere en unieke periode hebt mee mogen maken waarin je de vertegenwoordiger bent van je rijk, je mooie contacten maakt met andere prinsen en prinsessen uit andere rijken in de omgeving en je een goeie band opbouwt met de raad van 11, je gevolg en alles en iedereen om je heen. Een mooie periode, en vooral een unieke periode, waar ik over een groot aantal jaren nog steeds met een goed gevoel naar terug kijk!

Jochem Jacobs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.