24 februari 2019

Fractieblog (9): Over carnaval en ouderen

Voor mijn gevoel zijn de afgelopen weken in de Graafse politiek voorbij gevlogen met groot en kleiner nieuws. In de vorige raadscyclus ontving de sportaccommodatie van EGS (terecht!) de nodige aandacht en een paar dagen geleden is de uitspraak van de rechtbank in casu het faillissement van de scheepswerf bekend geworden. Deze beide onderwerpen zullen prominent op de politieke agenda prijken.

Naast het gegeven dat ik als raadslid de reguliere vergaderingen en werkbijeenkomsten van de raad heb, probeer ik naast mijn drukke baan ook zo goed en zo kwaad als dat gaat het lokale nieuws te volgen en komen er mensen op mijn pad die een praatje met mij willen maken over wat hen aan het hart gaat. Daar komt bij dat we als CDA-fractie op eigen initiatief bijeenkomsten bijwonen. In de afgelopen weken hebben we diverse pronkzittingen binnen onze gemeente bezocht en ook het symposium van Welzijn Ouderen Grave.

Terwijl ik deze woorden aan het papier toevertrouw, komt in mij de gedachte op dat de pronkzittingen en het ouderen symposium heel wat parallellen met elkaar hebben. In de eerste plaats gaat het bij allebei om het ‘perspectief van de ander’ en wordt het ‘eigen ik’ weggedrukt. Omzien naar elkaar in hartelijkheid, meer gemeenschapszin creëren en het sociale centraal stellen. Daarnaast staat of valt carnaval maar ook Welzijn Ouderen Grave met de bereidheid van hun vrijwilligers om er samen iets moois van te maken. Samen iets neerzetten en opbouwen.

‘Wist u al dat uw toekomstige verzorgende naast u woont?’

Welzijn Ouderen Grave organiseerde op 21 februari in Catharinahof een succesvol symposium. Een volle Theaterzaal luisterde aandachtig naar Henk Geene die een uitdagend toekomstbeeld neerzette. Door o.a. het verdwijnen van de verzorgingshuizen, de enorm oplopende vergrijzing en de tegenvallende zorginvesteringen kan het huidige zorgsysteem onvoldoende inspelen op de enorm toenemende zorgvraag. Henk Geene ziet de oplossing in ouderen die ouderen (praktisch) helpen en in kleinschalige woonvormen waar ouderen die hulpbehoevend zijn hun netwerk aan contacten mee kunnen nemen. Uit de deelgesprekken nam ik mee dat de gemeente veel meer faciliterend moet optreden in het organiseren van kleinschalige woonvormen (minder regels) en dat de wethouders van het Sociaal Domein en Ruimtelijke Ordening op dit thema veel met elkaar moeten samenwerken.

De pronkzittingen

In de afgelopen weken was het tijd voor de pronkzittingen. Achtereenvolgens werd door onze fractie de pronkzittingen van Pothuusburg, Zandkruiersrijk en De Erpelkuul aangedaan. Helaas paste een bezoek aan Het Ezelrijk niet in de agenda, maar dat maken we nog een keer goed.

Pothuusburg had haar 55e jubileum. Persoonlijk heb ik zeer genoten van de politieke beschouwingen van De Brutale Bruurkes Marnix en Jeroen van Druten. Dit jaar ga ik anders tegen het kerstverhaal aankijken door de geweldige buut van de verdwaalde kerstherder. In Zandkruiersrijk stond ons fractielid Jochem Jacobs op het programma, daar moesten we bij zijn. In een heuse datingshow waarin de vrijgezelle Prinses Kim gekoppeld moest worden, deed Jochem mee als kandidaat. Als echte computer nerd gooide hij op ludieke wijze zijn charmes in de strijd. Wat ons opviel bij de pronkzitting in De Erpelkuul was de aanwezigheid van zoveel jongeren onder het publiek. En ook hier goede optredens van bijvoorbeeld ‘De ladies van de Hood’ over het verhaal rondom Robin Hood en heel aandoenlijk was de dans van ‘De Krieltjes’. Twee kleine meisjes van 3 a 4 (?) jaar dansten flink op het podium.

Ik vermoed zomaar dat Prins TITA XXXIX, Prinses Kim de Eerste, Prins John d'n twidde en Prins Roy d’n Urste een geweldige carnaval tegemoet kunnen gaan zien. ALAAF!

Roland Eijbersen

CDA-raadslid Grave

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.