02 december 2018

Gravenaar Hansko Broeksteeg (CDA) kandidaat voor Eerste Kamer

Hansko Broeksteeg (Berghem, 1974) uit Grave staat zestiende op de CDA-kieslijst voor de Eerste Kamer. De kandidaat-senator is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij houdt zich daar bezig met parlementair recht, politiek rechts, rechtsvergelijking, wetgeving, gemeenterecht, decentraal bestuur en (politieke) grondrechten.

Nevenfuncties

Naast zijn docerende en onderzoekende functie in Nijmegen is Hansko Broeksteeg lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, trainer van het Steenkampinstituut (CDA), lid van de bezwarencommissie van de provincie Gelderland, rechter-plaatsvervanger van de rechtbank Midden-Nederland, voorzitter van de stichting De Katholieke School, lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht en lid van het koepelbestuur (Raad van Toezicht) Alberdingk Thijm Scholen Hilversum.

Trots

CDA Grave is trots op de kandidatuur van een rasechte christendemocraat uit Grave en het Land van Cuijk voor de senaat. Omdat de nieuwe Eerste Kamer op 27 mei gekozen wordt door de leden van de Provinciale Staten, is het belangrijk dat de verkiezingen dáárvoor, op 20 maart, een doorslaand succes worden. De CDA-afdelingen in het Land van Cuijk ondersteunen daarom Marcel Thijssen uit Beers als dé regiokandidaat.

https://www.cda.nl/kandidatenlijst-eerste-kamer/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.