17 juli 2021

Het is nu formeel: Grave doet mee met de herindeling!

In maart 2021 gaven de inwoners van Grave, Escharen, Gassel en Velp een duidelijk signaal af over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. Ruim 71% was vóór aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad van Grave nam dit overduidelijke resultaat naderhand over.

Echter, de trein was al aan het rijden. De andere 4 gemeenten, te weten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert waren al vergevorderd in het voorbereidingstraject. Grave moest springen op een rijdende trein. Maar het is gelukt. Met inzet van vele bestuur gremia werd ‘Grave’ de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij de naderende herindeling.

Een heel bestuurlijk traject werd opgezet met betrokkenheid van de 4 andere gemeenteraden in het Land van Cuijk, de Stuurgroep Land van Cuijk, de provincie, de minister, de Tweede Kamer, de Raad van State en uiteindelijk de Eerste Kamer.

Op 13 juli jl. nam de Eerste Kamer de laatste horde. Een overgrote meerderheid van de senatoren was voor de herindeling in het Land van Cuijk, mét aansluiting van Grave.

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van onze inwoners. De gemeente Grave gaat meedoen met het Land van Cuijk. Deze nieuwe gemeente gaat dan vanaf 1 januari 2021 van start.

Onze CDA-afdeling van Grave is opgetogen over deze ontwikkeling en ziet dat er recht wordt gedaan aan de uitslag van de opiniepeiling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.