06 juli 2019

In gesprek met de CDA-fractie? Welkom!

Het zomerreces is begonnen. Aanstaande dinsdag is de laatste fractievergadering van het werkjaar 2018-2019. Roland Eijbersen, Jochem Jacobs en Alex van Megen komen dan, voorlopig, voor het laatst bijeen in het stadhuis. Dat betekent echter niet dat er in de vakantieperiode niets gebeurt. Integendeel. Het is een tijd van bezinning en... vooruitblikken.

Gesprek gezocht

De CDA-fractie is veel onderweg. Buiten het stadhuis worden talloze gesprekken gevoerd met evenzoveel inwoners, verenigingen en organisaties. Iedereen die daaraan behoefte heeft, is van harte welkom. Een mailtje of belletje naar één van de drie raadsleden is voldoende.

Tegenspraak welkom

Zoals tijdens de Algemene Beschouwingen al bleek, staat het CDA open voor tegenspraak. Kritische burgers zijn meer dan welkom bij de fractie. Deze 'tegenspraak' wordt actief gezocht, ook buiten de gemeentegrenzen. In tegenstelling tot enkele andere politieke partijen verschanst het CDA zich niet in loopgraven en heeft het een brede blik om het beste te bereiken voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.