08 november 2018

Informatieavond herontwikkeling De Sprankel

Het was in de avond van 7 november druk bij Catharinahof in Grave. Er waren veel geïnteresseerde mensen aanwezig bij de informatieavond over de herontwikkeling van basisschool De Sprankel. Zeker 70 mensen vulde de zaal. Wethouder Peters (CDA) opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Na een kort welkomstwoord en een introductie door de wethouder werd vervolgens een uitleg gegeven over de avond.

Er werden enkele vragen gesteld over de inhoud van de toegezonden brief aan geïnteresseerden en de verwachtingen van deze avond. Na de uitleg hierover werden de aanwezigen verdeeld in groepen. Een gespreksleider nam elke deelgroep mee naar een verbeelding van het huidige terrein van De Sprankel met daarbij verschillende voorbeelden, mogelijkheden en gedachtes voor de invulling van ervan.

Al snel vlogen de ideeën en gedachten rond in de deelgroepen. In het algemeen worden nieuwe ontwikkelingen op het terrein van De Sprankel toegejuicht. De aanwezigen konden zich zowel buigen over het terrein van De Sprankel, als over het naastgelegen park. De gegeven input werd genoteerd door de gespreksleiders om uiteindelijk alle binnengekomen informatie te bundelen en op basis daarvan aan de slag te gaan en in een later stadium weer bij de inwoners terug te komen. Er werd door de aanwezigen aangegeven dat ze de opzet en intentie van de avond zeer konden waarderen

Na afloop van de verschillende tafelgesprekken werden de ideeën per tafel kort aan elkaar gepresenteerd. Zo werd er onder andere aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar woningbouw voor diverse groepen, met name voor jongeren en ouderen. Daarnaast klonk het verzoek om woningbouw zoveel mogelijk te beperken tot het terrein van De Sprankel en het liefst niet hoger te bouwen dan 3 lagen hoog. Verder werd het belang van openbaar groen aangegeven, het park mag niet in omvang afnemen. De groenvoorziening moet op peil blijven, de twee vijvers in het park kunnen eventueel met elkaar worden verbonden. Ook werd de oproep gedaan om overlast van hondenpoep tegen te gaan en de verlichting in het park moet worden verbeterd om daarmee het veiligheidsgevoel te versterken. 

Na het uitwisselen van alle ideeën en wensen werden de aanwezigen bedankt voor hun inbreng. Eventuele andere ideeën of suggesties kunnen nog steeds naar de gemeente gestuurd worden door contact te zoeken via info@grave.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.