23 oktober 2018

Jochem Jacobs (CDA) kandidaat voor Waterschap

Het CDA in de provincie Noord-Brabant presenteert vandaag de eerste dertien namen op de concept-kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen van volgend jaar. De partij draagt Peter Ketelaars voor als lijsttrekker in het waterschap Aa en Maas. Hij voerde ook bij de verkiezingen in 2015 de waterschapslijst van het CDA aan. Op de twaalfde plaats staat het Graafse CDA-raadslid Jochem Jacobs uit Velp.

Jochem Jacobs zeer betrokken bij waterschap

CDA Grave is trots op de positie van Jochem Jacobs als nummer 12 op de conceptlijst. Het kersverse raadslid heeft zich eerder al verkiesbaar gesteld voor de waterschappen Aa en Maas in 2015 en stelt zich ook nu weer verkiesbaar. “Bewust heb ik gekozen om niet hoog op de lijst te komen, omdat ik me de aankomende jaren toch vooral hard wil maken voor Escharen, Gassel, Grave en Velp binnen de lokale politiek. Een actieve rol binnen de waterschappen vind ik om die reden nog te vroeg. Ik wil eerst meer ervaring opdoen binnen de gemeenteraad. Wellicht dat ik in de toekomst meer kansen zie om me in te zetten voor het waterschap Aa en Maas. Het waterschap is een belangrijk overheidsorgaan. Zeker in de toekomst neemt het belang hiervan toe. De klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden vragen om anders en beter waterbeheer. Ik zie dat de CDA-fractie binnen het waterschap zich hard maakt voor het onderhoud van de dijken, aanleg en onderhoud van recreatieplassen, het voorzien van schoon drinkwater en het zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw. Hier wil ik graag over blijven meedenken. Ik maak me daar hard voor. Daarom blijf ik een rol spelen binnen het waterschap en kunnen ze op mijn steun blijven rekenen," aldus Jochem Jacobs. Een stem op hem heeft dus zin.

Leden aan het woord

 

De concept-kandidatenlijst wordt nu verstuurd aan de lokale CDA-afdelingen in Brabant, die wijzigingsvoorstellen kunnen indienen op deze lijst. Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 november a.s. stellen de Brabantse CDA-leden de lijst definitief vast.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.