25 december 2018

Keuze voor saamhorigheid

Grofheid en lompheid zijn besmettelijk, maar vriendelijkheid is dat evenzeer. Die woorden sprak Mgr. De Korte vorige week in zijn jaarlijkse kerstboodschap in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De bisschop hield een pleidooi voor hoffelijkheid als antwoord op de grofheid en de platheid van deze tijd. Respectloosheid is niet onschuldig. Het raakt het morele weefsel van onze samenleving, zei de bisschop. 

Het zijn woorden die mij raken omdat ze aansluiten aan bij het gevoel van saamhorigheid dat zeer past bij deze dagen van Kerst, waarin wij de geboorte van Christus vieren. Kerstmis is het feest van het licht in de donkerste dagen van het jaar; een feest dat we samen vieren met familie en vrienden.

Maar deze oproep tot saamhorigheid beantwoordt ook aan een dieper gevoel van onbehagen, dat velen van ons voelen in de tijd waarin we leven. Veel mensen maken zich zorgen om de manier waarop we met elkaar omgaan. Er gaat iets verkeerd voor hun gevoel. Ik denk dan aan de racistische spreekkoren bij de intocht van Sinterklaas dit jaar, aan het gescheld en geschreeuw bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer of de persoonlijke bedreigingen die onze burgemeesters en andere publieke functionarissen treffen. 

De oproep tot hoffelijkheid en vriendelijkheid laat zien dat we allemaal – ieder voor zich – een keuze hebben om de wereld om ons heen een beetje beter te maken. Door iemand te helpen, iemand te bezoeken die eenzaam is, door naar elkaar om te zien. 

Juist in de onrustige wereld om ons heen is die keuze voor saamhorigheid een antwoord waar grote behoefte aan is. Ook in de politiek. Alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten kunnen we problemen aanpakken. Alleen door verschillen te overbruggen en niet vast te houden aan het eigen gelijk, kunnen we het verschil maken. 

Wie kijkt naar de landen om ons heen, ziet hoezeer de politiek worstelt met de grote vragen van deze tijd. In België is het kabinet gevallen over het Marrakesh-pact, in Frankrijk lopen  de gele hesjes te hoop tegen het hervormingsbeleid van president Macron, in het Verenigd Koninkrijk is de politiek in een chaos beland over de Brexit. Deze voorbeelden laten zien dat we zuinig moeten zijn op onze democratie. We kunnen  de onvrede en de boosheid in onze samenleving niet negeren. Ze zijn een gevolg van de onzekerheid die veel mensen voelen. We moeten naast mensen staan, hun zorgen beantwoorden door te luisteren en oplossingen te bieden. 

Onder het vorige kabinet was de onvrede over de zorg voor onze ouderen een groot en terugkerend thema. Dit kabinet ziet het als een opdracht ouderen te ondersteunen. Door meer geld voor de ouderenzorg, maar ook door aandacht voor onderwerpen als eenzaamheid, waardig ouder worden en meer ruimte voor de verzorgenden. Overbodige regels in de zorg worden geschrapt. Het is een voorbeeld dat laat zien, dat het anders kan. 

In die gedachte van saamhorigheid wens ik u en uw naasten een gezegend kerstfeest en een gezond en voorspoedig nieuwjaar. Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.