12 september 2018

"Met energie en vertrouwen" aan de slag voor Escharen, Gassel, Grave en Velp

Gisteren is het concept-bestuursprogramma (2018-2022) "Met energie en vertrouwen" openbaar gemaakt (zie link en dan agendapunt 13). De fractievoorzitters van LPG en CDA hebben het aangeboden aan de overige fracties in de gemeenteraad. Op 18 september buigt de raad zich erover.

LPG en CDA hebben gekozen voor een open proces. Alle Graafse partijen zijn meermaals uitgenodigd mee te denken over de koers die de gemeente Grave de komende jaren op hoofdlijnen vaart. Daarom ligt een vergelijking van álle verkiezingsprogramma's aan de basis van het concept-programma. Ook is er, op verschillende momenten en manieren, input geleverd door de partijen Keerpunt 2010, D66 en Lijst Bongers. Ook VPGrave heeft een steentje bijgedragen door aandacht te vragen voor sociaal ondernemerschap. Omdat zo'n werkwijze tijd vraagt, heeft het even geduurd voordat het stuk naar buiten kon worden gebracht. LPG en CDA, de ghost writers van het programma hebben namelijk alle input en feedback serieus genomen.

Het CDA is blij dat er een nieuwe wind waait in de raadszaal van het stadhuis. De sfeer is constructief, partijen praten mét elkaar en proberen besluiten van de raad tijdens een vergadering zo mogelijk te verbeteren. Bij meerdere belangrijke punten komen fracties nader tot elkaar en, minder dan voorheen, doet het (semantische) onderscheid "coalitie" versus "oppositie" er niet toe. Het gezonde verstand gaat boven partijpolitiek. De werkwijze bij de totstandkoming van het concept-bestuursprogramma is daarvan een voorbeeld. De uitgestoken handen van LPG en CDA zijn aangenomen. Omdat het een programma is op basis waarvan Burgemeester en Wethouders een Collegeprogramma schrijven en er later concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen, is er ook dán volop ruimte voor de fracties om daarover mee te praten. We staan namelijk aan een begin van een proces, niet aan het einde. 

"Met energie en vertrouwen" gaan alle raadsleden aan de slag om het algemeen belang van Escharen, Gassel, Grave en Velp te dienen. Een belangrijk thema daarbij is de ontwikkeling van de kernendemocratie. De gemeente heeft zoveel vertrouwen in de inwoners van onze dorpen en stad, dat zij meer invloed en zeggenschap krijgen over de leefbaarheid in de eigen straat of wijk. De gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer., Cuijk, Mill & Sint Hubert zijn reeds met proces gestart dat hetzelfde beoogt. Het CDA vindt dat Grave zich daarbij moet aansluiten. Het gaat dan niet om eenheidsworst. Op de schaal van de eigen gemeente of zelfs daarbinnen dient ruimte te ontstaan voor maatwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.